کد خبر: 699687 A

رسول خضری:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که بیش از ۵۰ درصد از کودکان کار خارجی هستند و برای ساماندهی آنها نیازمند متولی واحد هستیم.

به گزارش ایلنا، «رسول خضری» گفت: بیش از ۵۰  درصد از کودکان کار خارجی هستند و برای ساماندهی آنها نیازمند متولی واحد هستیم.

خضری درباره ملیت این کودکان به خانه ملت گفت: آنها از جمله از پاکستان وهند هستند و این درحالی است که می‌بایست به‌طور ویژه دستگاه‌ها و وزارتخانه هابا یکدیگر همکاری جامع کنند تا بتوان وضعیت اشتغال کاذب کودکان کار را ساماندهی اصولی کرد و درنهایت کودکان را به سمت تحصیل سوق داد.

 نماینده پیرانشهر وسردشت درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در زمینه ساماندهی کودکان کار متاسفانه متولی واحد نداریم واین درحالی است که ما در مجموع در راستای رفع تمام مشکلات اجتماعی از جمله زنان بدسرپرست و کودکان کار  فاقد یک متولی کارآمد هستیم.

خضری افزود: برای ساماندهی کودکان کار باید حمایت‌های اجتماعی درکشور به طریق کلان تحت یک سازمان مستقل عملیاتی شودتا بتوان بر روی ساماندهی کودکان کار متمرکز شد واین در حالی است که در بسیاری از کشورها به کودکان کار به اصطلاح  کودکان خیابانی گفته می‌شود.

وی ادامه داد: ساماندهی کودکان کار منجر به رفع بسیاری از معضلات اجتماعی در کشور نه تنها می‌شود بلکه می‌تواند وضعیت تحصیلی این افراد را نیز سامان ببخشد بنابراین الزامی استکه وضعیت کودکان کار توسط یک سازمان حمایتی مستقل، کنترل شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بابیان اینکه بیش از  ۵۰ درصد کودکان کار  در  کشور  خارجی هستند، یادآورشد: ساماندهی کودکان کار نیازمند همکاری‌های میان بخشی میان دستگاه و وارتخانه‌های مختلف است تا بتوان به طریق ریشه‌ای معضلِ کودکان را برطرف کرد.

کودکان کار رسول خضری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر