کد خبر: 699622 A

در رابطه با نیروهای پیمانکار فضای سبز شهرداری همدان مطرح شد؛

نایب رییس شورای شهر همدان گفت: کارکنان شهرداری همدان به نسبت بسیاری دیگر شهرداری‌ها، حقوق معوقه ندارند. از بین ۳۵۰۰ نیروی شهرداری، حدود ۴۰ الی ۵۰ نفر هستند که معوقه دستمزد (دوماه) دارند که آنها نیروهای پیمانکار فضای سبز هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا بادامی نجات (نایب رییس شورای شهر همدان) در ارتباط با خبر دو ماه معوقه دستمزد برخی از کارکنان شهرداری همدان گفت: نیروهای مختلف شهرداری اعم از پیمانی، رسمی و ثابت همگی حقوق مهرماه و آبانشان را به طور کامل دریافت کرده و هیچ مطالبه معوقی ندارند. نیروهای خدمات شهری و رفتگران شهرداری همدان نیز، حقوق‌هایشان به طور کامل پرداخت شده است.

وی افزود: در این میان، ما تعدادی نیروی فضای سبز داریم که حدود ۴۰ الی ۵۰ نفر هستند. این افراد نیروهای موقتی هستند که پیمانکار باید دستمزدشان را پرداخت کند. در اینجا مشکل از شهرداری نیست. طبق قرارداد پیمانکار می‌بایستی تا دوماه زودتر حقوق نیروهایش را برای پرداخت، داشته باشد چراکه شهرداری صورت وضعیت کار وی را بعد از ارزیابی، تایید و پرداخت می‌کند و این امر زمان‌بر است.

بادامی اظهار داشت: در مجموع، از بین ۳۵۰۰ نیروی شهرداری، حدودا ۴۰ الی ۵۰ نفر هستند که معوقه دستمزد (دوماه) دارند که آنها نیز نیروهای پیمانکاری فضای سبز هستند. همان‌طور که گفتم مقصر این قضیه نه شهرداری، بلکه پیمانکار است. در راستای پیگیری این موضوع، ما از شهردار خواسته‌ایم که حضور یابد و دلیل این عملکرد پیمانکارش را توضیح دهد با توجه به اینکه، طبق قرارداد پیمانکار دوماه زودتر موظف به پرداخت نیروهایش است. اگر پیمانکار نمی‌تواند وظایفش را به خوبی ایفا کند، بنابراین باید با وی، فسخ قرارداد صورت گیرد.

نایب رییس شورای شهر همدان در پایان، گفت: کارکنان شهرداری همدان به نسبت بسیاری دیگر شهرداری‌ها، حقوق معوقه ندارند. سال گذشته، مصوبه‌ای را در شورا تنظیم کردیم که ابتدا به نیروهای کارگری خدمات شهری، دوم کارکنان رسمی و پیمانی، سوم مدیران شهرداری مثل مدیران مناطق و معاونان شهردار و چهارم شهردار و اعضای شورای شهر دستمزد پرداخت شود. بنابراین، این تعدادی که دستمزد نگرفته‌اند، خارج از دایره گروه‌های یادشده در مصوبه شورای شهر است. البته به همه نیروهای انسانی یکجا پرداخت شده و حقوق کسی، عقب یا جلو نشده است. خوشبختانه، طی یک‌سال گذشته عقب‌افتادگی دستمزد در مجموعه شهرداری و شورای شهر همدان نداشته‌ایم.       

حمیدرضا بادامی نجات-نایب رییس شورای شهر همدان دوماه معوقه دستمزد کارگران فضای سبز پیمانکار شهرداری همدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر