کد خبر: 699321 A

سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان خود را تا تا پایان بهار سال جاری اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، تا پایان بهار سال جاری، ۱۳میلیون و۹۴۲ هزار و۴۰۳ نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که در گروه‌های اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل و آزاد، رانندگان، بافندگان، کارگران ساختمانی، کارفرمایان صنفی، باربران، خادمان مساجد، زنبورداران، بیمه بیکاری و بیمه توافقی قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع بیمه‌شدگان اصلی تا پایان سه ماه اول سال‌جاری، ۹میلیون و۵۲۳ هزار و ۳۲۹ نفر بیمه شده اجباری هستند که ۶۸.۳۰ درصد بیمه‌شدگان اصلی این سازمان را تشکیل می‌دهند.

از دیگر گروه‌های بیمه‌شدگان اصلی تأمین اجتماعی می‌توان به بیمه‌شدگان اختیاری با ۷۶۰ هزار و ۴۷۱ نفر، بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با ۸۹۹ هزار و ۳۴۹ نفر و ۹۶۰ هزار و ۷۸۰ نفر راننده در همین مدت اشاره کرد.

براساس این گزارش، ۳۳۲ هزار و۹۶۳ نفر بافنده، ۹۸۴ هزار و ۵۷۸ نفر کارگر ساختمانی، ۲۰۷هزار و۲۰۳ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری، ۱۴۰ هزار و ۴۷۸ نفر بیمه شده توافقی، ۵۰ هزار و ۵۶۱ نفر کارفرمای صنفی، ۴۶ هزار و ۸۲۶ نفر باربر، ۳۲ هزار و ۵۵۸ نفر خادم مسجد و ۳ هزار و ۳۰۷ نفر زنبوردار دیگر بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

بیمه شدگان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر