کد خبر: 699181 A

کارخانه روغن نباتی جهان یک ماه از مطالبات معوقه کارگران خود را پرداخت کرد اما کارگران می‌گویند مطالبات بیمه آنها ناقص پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه «روغن نباتی جهان» در زنجان می‌گویند: روز شنبه هفته جاری (۱۰ آذر ماه)  تقریبا سه روز بعد از پایان اعتراض صنفی دوهفته‌ای کارگران؛ آنها معادل یک ماه از مجموع ۱۰ماه معوقات مزدی خود را دریافت کردند.

این کارگران درباره سرنوشت دیگر مطالبات خود می‌گویند: در حال حاضر به غیر از یک ماه معوقات مزدی پرداخت شده که مربوط به تیر ماه سال جاری است، هنوز دستمزد ۵ ماهه سال جاری و دیگر مطالبات مربوط به سال ۹۶ (یک ماه) و ۹۵ (سه ماه) خودرا از کارفرما طلبکاریم.

بر پایه این اظهارات، علاوه بر معوقات یاد شده، کارفرما اخیرا مطالبات بیمه کارگران به تامین اجتماعی را ناقص پرداخت کرده است.

کارگران روغن نباتی جهان با بیان اینکه ۱۹ همکار اخراجی‌مان نیز به کار سابق خود بازگشته‌اند، در خاتمه افزودند: طبق وعده کارفرما تقریبا هر ۱۵ روز یکبار باید یک ماه از مطالبات مزدی ۱۰ ماهه‌ی خود را دریافت کنیم.

کارگران زنجان کارگران روغن نباتی جهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر