کد خبر: 699084 A

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد؛

نتایج یک پژوهش علمی نشان می‌دهد که ربات‌ها با سرعت بیشتری جایگزینِ کارگران می‌شوند.

به گزارش ایلنا، نتایج پژوهش موسسه غیرانتفاعی فناوری، نوآوری و اطلاعات نشان می‌دهد که ربات‌ها با سرعت بیشتری جایگزین کارگران صنایع می‌شوند.

در کره جنوبی به ازای هر صد هزار کارگر بیش از ۷۰۰ ربات وجود دارد. در سنگاپور حدود ۶۵۰ و در آلمان بیش از ۳۰۰ ربات به ازای همین تعداد کارگر وجود دارند.

البته جایگزینی ربات‌ها با کارگران در کشوردر حال توسعه هم سرعت گرفته است، کشورهایی که در آن حداقل دستمزد پایین و تعداد فقرا زیاد است.

این نگرانی وجود دارد که در آینده نه چندان دور ربات‌ها خطوط تولید صنایع را به دست بگیرند به گونه‌ای که به هیچ کارگری نیاز نباشد.

پیشرفت هوش مصنوعی به عنوان ابزار توسعه رباتیک، این نگرانی را بیشتر هم می‌کند. از این رو به سیاست‌گذاران توسعه فناوری‌ به دولت‌ها پیشنهاد می‌کنند که در مورد جایگزینی ربات‌ها با کارگران ملاحضاتی را به خرج دهند.

جایگزینی ربات‌ها با کارگران کارگران و هوش مصنوعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر