کد خبر: 697127 A

محمد شریعتمداری با انتشار پیامی در اکانت توئیتر خود از انتصابات جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری با انتشار پیامی از انتصابات جدید در این وزارت خانه خبر داد.

براساس پیام منتشر شده، محمد کبیرى به سمت معاون تعاون، میرهادى قره سیدرومیانى به سمت معاون امور مجلس حقوقى و استان‌ها، داوود کرمى به سمت مشاور ویژه وزیر و سرپرست حوزه وزارتى، شاکرمى به سمت سرپرست معاونت روابط کار و پروانه رضایى به سمت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان تهران منصوب شدند. همچنین حسین کمالى، سیدضیاء الدین شجاعى برهان، محمدامین سازگارنژاد، سیدحمیدکلانترى و احمد مشیریان در چهارچوب قانون به عنوان مشاوران وزیر منصوب شدند.

متن پیام منتشر شده وزیر کار به شرح ذیل است:

"امروز آقاى محمد کبیرى به سمت معاون تعاون آقاى میرهادى قره سیدرومیانى به سمت معاون امور مجلس حقوقى و استان‌ها، آقای داوود کرمى به سمت مشاور ویژه وزیر و سرپرست حوزه وزارتى، آقاى شاکرمى به سمت سرپرست معاونت روابط کار و خانم رضایى به سمت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان تهران منصوب شدند"

"همچنین بزرگان حسین کمالى سیدضیاء الدین شجاعى برهان، محمدامین سازگارنژاد، سید حمید کلانترى و احمد مشیریان در چهارچوب قانون بعنوان مشاوران وزیر منصوب شدند."

محمد شریعتمداری‌ انتصابات جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتصابات جدید در وزارت کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر