کد خبر: 688561 A

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران با محوریت نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۳۹۷ با بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیش‌تر حاکی از این است که «۱۲/۲» درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ایران بیکار هستند. این میزا ن به نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تابستان ۱۳۹۶) میزان ٠.٧ درصد افزایش یافته و جمعیت بیکار کشور با ٢٣٧ هزار نفر افزایش به ٣ میلیون و ٣٢٦ هزار نفر رسیده است.

به گزارش ایلنا، براساس گزارش مرکز آمار ایران،‌ این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی (فعال کشور) جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر ٤٠,٩  درصد بوده که به نسبت فصل مشابه  در سال قبل (تابستان ١٣٩٦) ٠.٢ درصد افزایش داشته است.

جمعیت شاغلین ١٠ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٩٥٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٥٨ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان داده  که درتابستان ١٣٩٧، بخش خدمات با ٤٩,٥ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣١,٦ درصد و کشاورزی با ١٨.٩ درصد قرار دارند.

همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ٢٤,٩ درصد  است، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان١٣٩٦) ٠.٨ درصد افزایش یافته است.

تمرکز اصلی این گزارش بر نرخ بیکاری و توزیع این نرخ در تابستان ۱۳۹۷ است. این گزارش به تفکیک آماری از اشتغال کامل و اشتغال ناقص منتشر کرده است؛ اشتغال ناقص به معنای کارکردن کمتر از چهل و چهار ساعت در هفته و آمادگی برای انجام کار اضافی است. این در حالی است که ٤١.٠ درصد از شاغلین ١٠ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

برای مطالعه این گزارش می‌توان به درگاه ملی آمار مراجعه کرد.

نرخ بیکاری تابستان 97
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر