کد خبر: 677689 A

کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن کشور با انتقاد از مخالفت وزارت کار در برگزاری جلسات مزدی، از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در رابطه با ترمیم دستمزد کارگران حمایت کردند.

به گزارش ایلنا، کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌ آهن کشور که در حال حاضر از شرایط مزدی وشغلی خود رضایت ندارند، با انتقاد از مخالفت وزارت کار در برگزاری جلسات مزدی، از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در رابطه با ترمیم دستمزد کارگران حمایت کردند.

در نامه حمایتی کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن کشور آمده است: باتوجه به تورم سرسام‌آور اخیر در کشور و حاضر نشدن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت جلسه با نمایندگان کارگری جهت افزایش نرخ دستمزد، ما کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن با همراهی سایر کارگران و شاغلان کشور نیاز به یک همصدایی جلوی وزارتخانه کار جهت افزایش حقوق خود داریم وگرنه هر روز سفره ما کارگران کوچک و کوچکتر خواهد شد و شرمنده خانواده‌های خود خواهیم شد.

 

 

ترمیم مزد سال 97 کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر