کد خبر: 675849 A

مرکز تعالی و کمیسیون های فنی اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ایسا) ۱۰ چالش تأمین اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز تعالی و کمیسیون های فنی اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ایسا) ۱۰ چالش تأمین اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را معرفی کرد.

این چالش‌های بر اساس نظرسنجی از سازمان های تأمین اجتماعی منطقه و بر مبنای ۱۰ چالش جهانی معرفی شده در اجلاس جهانی تامین اجتماعی در پاناما (۲۰۱۶)، احصاء شده اند.

بر اساس مستندات مرکز تعالی و کمیسیون های فنی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ایسا، طبق نظرسنجی صورت گرفته از سازمان ها و موسسات تامین اجتماعی عضو ایسا در منطقه آسیا و اقیانوسیه در خصوص رتبه بندی چالش های فراروی سازمان های تامین اجتماعی در منطقه در سال ۲۰۱۸ ، بر مبنای ۱۰ چالش جهانی معرفی شده در اجلاس جهانی تامین اجتماعی در پاناما (۲۰۱۶)، نتیجه این نظرسنجی به این شرح اعلام شد:

چالش اول: رفع شکاف دامنه پوشش

چالش دوم: سلامت و مراقبت های درمانی بلندمدت

چالش سوم: دوره گذار و انتقال به عصر فناوری

چالش چهارم: افزایش انتظارات عمومی

چالش پنجم: سالمندی جمعیت

چالش ششم: اقتصاد دیجیتال و بازارهای کار

چالش هفتم: اشتغال کارگران جوان

 چالش هشتم: نابرابری در طول دوره زندگی

چالش نهم: مخاطرات، هراس ها، و پدیده های افراطی نوظهور

چالش دهم: حمایت از کارگران مهاجر

هانس هورست کنکلوسکی – دبیر کل ایسا در پنل رونمایی از ۱۰ چالش تامین اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۱۸ در قیاس با چالش های جهانی تامین اجتماعی ، اظهار داشت: “با دقت به پاسخ های ارائه شده در می یابیم که امروزه  نیاز جامعه جهانی به رفع شکاف دامنه پوشش از طریق سیستم های مترقی و آینده نگر حمایتی تامین اجتماعی در درجه اول اهمیت و اولویت نخست قرار دارد.

وی ادامه داد: چالش های دوم و سوم تامین اجتماعی در منطقه نیز حاکی از آن است که تحولات سریع فناوری و ضرورت انتقال فرایندها از روش های سنتی به رویکردهای فناوری در عرصه بازار کار و اقتصاد دیجیتال، بی تردید، مستلزم تغییر فرایندهای خدمت رسانی است.

دبیرکل ایسا گفت: با وجود چشم انداز و رویکرد مثبت فعالان حوزه تامین اجتماعی به شناخت بهتر شرایط و روانسازی امور، می توانیم با افزایش تبادل تجارب موفق و راهکارهای نوآوانه بین سازمان های عضو، راهکارهای خلاقانه ای برای مواجهه و گذار موفقیت آمیز از این دوره را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی به عنوان یک پایگاه ویژه و شریک الهام بخش، شما را در اجرای این امر خطیر پشتیبانی می کند.”

کنکلوسکی در پایان اظهار داشت: نوآوری به عنوان ابزار اصلی مقابله با چالش های تامین اجتماعی و عامل مهم مدیریت و توسعه سیستم های تامین اجتماعی در جهت گسترش دامنه پوشش و پایداری طرح های تامین اجتماعی، و مواجهه با سایر چالش ها به ویژه تحولات بازارکار و ظهور اقتصاد دیجیتال، و حوزه های مختلف تامین اجتماعی شامل نظام بازنشستگی، درمان و اشتغال بررسی خواهند شد.

اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر