کد خبر: 632523 A

در صدوهفتمین کنفرانس بین‌المللی کار تاکید شد:

یکصدوهفتمین کنفرانس بین‌المللی کار با حضور نمایندگان کشورهای عضو سازمان جهانی کار در حالی در ۸ ژوئن به کار خود پایان داد که هنوز در کشورهای عضو این سازمان توجه همه‌جانبه‌ای به مفاهیم کار شایسته در محیط‌های کاری نمی‌‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت سازمان جهانی کار، یک صد و هفتمین کنفرانس بین‌المللی کار با حضور نمایندگان کشورهای عضو سازمان جهانی کار در حالی در روز هشتم ژوئن به کار خود پایان داد که هنوز در کشورهای عضو این سازمان توجه همه‌جانبه‌ای به مفاهیم کار شایسته در محیط‌های کاری نمی‌‌شود.

خشونت در محیط کار و مبارزه با تبعیض علیه زنان در محیط‌های کار از مباحثی بود که در کنفرانس امسال به آن پرداخته شد. در کنار توجه به پایان دادن تبعیض علیه زنان و خشونت، شرایط کارِ کودکان در محیط‌های کاری بررسی و گزارشی در این مورد توسط اعضا قرائت شد.  

به صورت کلی مباحث عدالت اجتماعی در محیط‌های کار و مبارزه با سیستم‌هایی که زنان و کودکان را استثمار می‌کنند بیش از اندازه مورد توجه قرار گرفته‌اند لذا قرار شد در کنفرانس سال ۲۰۱۹ هم به آنها پرداخته شود.

بررسی شرایط معیشتی و زیستی کارگران در بیت‌المقدس شرقی جایی که اسرائیل آن را پایتخت ابدی خود می‌خواند، غزه و «سوریه اشغالی» از دیگر مسائلی بود که در مورد آن گفتگو شد.

پرداختن به مفاهیم سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوی اجتماعی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور کمک به گفتمان‌هایی که تضمین‌کننده عدالت و برابری میان زنان و مردان در محیط های کار هستند، از دیگر محورهای کنفرانس سال ۲۰۱۸ بود.

حفاظت از کارگران مقابل HIV

براساس گزارش سازمان جهانی کار کارگران خصوصا زنان باید در مقابل ابتلا به ویروس HIV محافظت شوند، چراکه این نگرانی وجود دارد که در سال‌های آینده تعداد بیشتری از آنها به این بیماری دچار شوند. البته تعداد کارگرانی که به خاطر ابتلا به این ویروس نمی‌توانند بر سر کار بروند از سال ۲۰۰۵ در حال کاهش بوده است.

پیش‌بینی می‌شود که تعداد کارگران مبتلا به HIV از ۳۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۵ به ۴۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ برسد. این در شرایطی است که ابتلا به ایدز از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ رو به افزایش گذاشته بود، اما با اقدامات حفاظتی کنترل همه‌جانبه‌ای صورت گرفت.

در گزارش سازمان جهانی کار تاکید شده است که گرفتن آزمایش ایدز از کارگران یکی از را راه‌های کنترل کارگران به ایدز است.

کنفرانس بین المللی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر