کد خبر: 570880 A

دو کارگر پیمانکاری چادرملو که در انتخابات انجمن صنفی، داوطلب شده‌اند، اجازه ورود به شرکت پیدا نکردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دو نفر از کارگران هیات موسس انجمن صنفی در یک کارگاه پیمانکاری چادرملو، روز برگزاری انتخابات از ورود به واحد منع شدند.

این دو کارگر که پیش از این به حکم انتقال اجباری به کارگاه گندله‌سازی تمکین نکردند، توانستند از اداره کار اردکان حکم بازگشت به کار بگیرند.

در حکم بازگشت به کار اداره کار، به نماینده بودن این دو کارگر اشاره شده و آمده‌است که وفق ماده ۲۸ قانون کار (مبنی بر حمایت از نمایندگان کارگران) بایستی این دو نفر به کار بازگردند؛ در غیر این صورت وفق ماده ۱۷۸ قانون کار (آزادی عضویت در تشکلهای صنفی) رفتار خواهد شد.

علیرغم صدور این حکم، کارفرما از ورود این دو نفر ممانعت کرده و امروز (بیست و پنجم آذر) انتخابات انجمن صنفی بدون حضور آن‌ها برگزار شده‌است.

این دو نفر پیش از این به خاطر عدم نیاز کارفرما، به کارگاه جدید منتقل شده بودند؛ وقتی نرفتند، کارفرما حکم ترک کار آن‌ها را گرفت؛ این دو نفر، تنها کارگرانی بودند که در پروژه‌ای که ۲۵۰ کارگر شاغل بودند، برایشان این مشکل پیش آمد و جالب اینجاست که همین دو نفر عضو هیات موسس انجمن صنفی بودند. این کارگران پس از پیگیری، توانستند حکم بازگشت به کار بگیرند.

29

کارگران معدن چادرملو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر