کد خبر: 480692 A

یک فعال حقوق کودکان کار و خیابان مطرح کرد:

مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار می‌گوید: کار کودک پدیده ای تک سببی نیست و ریشه در نابسامانی های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دارد.

مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار می‌گوید: کار کودک پدیده ای تک سببی نیست و ریشه در نابسامانی های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دارد.

به گزارش ایلنا، «زهرا بناساز» در نشستی که در رابطه با صعود اخیر گروهی از کوهنوردان حامی کودکان کار و خیابان به قله اورست برگزار شد، ادامه داد: ما به عنوان یک نهاد غیردولتی و مستقل در فراهم کردن مامنی در دسترس برای کودکان قربانی آسیب‌هایی مانند خشونت، آگاه کردن افکار عمومی در خصوص حمایت موثر از کودکان آسیب دیده و توانمندسازی نهاد خانواده با هدف کاهش نیاز به کار کودک و زمینه‌سازی برای اجرای دقیق مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق  کودک تلاش می‌کنیم.

عضو هیات امنای موسسه حمایتی کودکان سرزمین من در همین باره اظهار داشت: دور کردن یازده کودک از محیط پرتنش و پرخطر، ایجاد و تجهیز دو واحد خانه با نشاط و امن برای کودکان عضو، تلاش در جهت دستیابی تعدادی از کودکان عضو فاقد شناسنامه و فراهم آوردن شرایط مناسب برای کودکان عضو در زمینه‌های ورزشی و هنری از اقداماتی است که تا کنون توسط موسسه صورت گرفته است.

همچنین در این نشست «قاسم حسنی» تنها تصویب قوانین را برای بهبود شرایط کودکان کافی ندانست و افزود: بسترسازی برای اجرای قوانین و طراحی تمهیداتی به عنوان ضمانت اجرایی در شرایط نامناسبی که کودکان سپری می‌کنند، از ضروریات است.

تیم 14 نفره کوهنوردی حامی کودکان کار که به صورت داوطلبانه در تاریخ 27 اسفند 1395 تهران را برای صعود قله 6189 متری آیلندپیک هیمالیا با پرچم نه به کارکودک برای حمایت از انجمن حمایت از کودکان کار و موسسه حمایتی کودکان سرزمین من ترک کرد و پس از به اهتزاز درآوردن پرچم درتاریخ 20 فروردین 1396 به ایران بازگشتند.

صعود قله 6189 متری آیلند پیک توسط کوهنوردان ایرانی برای حمایت از انجمن حمایت از کودکان کار و موسسه کودکان سرزمین من با شعار نه به کارکودک، با سرپرستی حسن نجاریان به انجام رسید.

کودکان کار و خیابان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر