کد خبر: 455588 A

عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

یک عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید دولت در موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان به بازنشستگان تامین اجتماعی به چشم «فرزند ناتنی» نگاه می کند.

«اکبر قربانی» عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: دولت در موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان به بازنشستگان تامین اجتماعی به چشم «فرزند ناتنی» نگاه می کند.

قربانی با بیان اینکه تعداد کثیری از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، تصریح کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان یک الزام قانونی است اما دولت بدون توجه در این خصوص  بی توجهی مضاعفی نشان می‌دهد.

وی افزود: کارگران بازنشسته از نظر جسمی در شرایطی هستند که دیگر نمی توانند برای تامین مایحتاج خود و خانواده‌هایشان کار دیگری انجام دهند.

این عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه عدم رعایت سه جانبه گرایی تبعات نامطلوبِ اجتماعی خواهد داشت، تصریح کرد: دولت به جای اینکه هزاران برابر خرج آسیب‌های اجتماعی کند کمی هم به افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی توجه کند. 

قربانی در ادامه با بیان اینکه دولت هرگاه که کسری بودجه دارد، یادی هم از اقشار محروم تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می‌کند، تصریح کرد: بازنشستگان تامین اجتماعی از سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت خسته شده‌اند و می خواهند از سوی دولت حمایت هم بشوند نه اینکه صرفا منابعشان در اختیار دولت قرار بگیرد.  

وی در پایان با بیان اینکه افزایش پلکانی مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شکلی مطلوب است، افزود: بازنشستگان تامین اجتماعی چیز زیادی از دولت در این خصوص نمی‌خواهند و تنها خواهان افزایش مستمری  در چارچوب فرمول‌ها توافق شده پیشین هستند.

مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر