کد خبر: 446035 A

عضو کارگری شورای عالی کار:

یک عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید، الحاق ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار با موضوع رعایت سه جانبه گرایی نشان می‌دهد، که اعتراضات جامعه کارگری به لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار که سه جانبه گرایی در آن رعایت نشده به حق است.

«علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کاردر گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: الحاق ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار با موضوع رعایت سه جانبه گرایی نشان می‌دهد، که اعتراضات صنفی کارگران به نادیده گرفته شدن اصول سه جانبه‌گرایی در لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار به حق بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت سه جانبه گرایی از نگاه  سازمان بین المللی کار، تصریح کرد: به طور کلی الحاق به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار برای کارگران کشور حرکت رو به جلویی است و پیوستن به مقاوله 144 را هم می‌توان در همین راستا ارزیابی و تحلیل کرد.

عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه الحاق ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار را فتح بابی برای پیوستن ایران به مقاوله نامه‌های 87 و 98 این سازمان دانست و افزود: هر چند موانعی بر سر راه پیوستن ایران به مقاوله نامه های 87 و 98 با موضوع آزادی تجمعات صنفی و حق استفاده از پیمان‌های دست جمعی وجود دارد، اما پیوستن به مقاوله نامه 144 زمینه پیوستن به مقاوله نامه‌های 87 و 98 را تسهیل می‌کند.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه سه جانبه گرایی در قانون کار ایران به صورتی چارچوب بندی شده وجود دارد، تصریح کرد: شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی و هیات‌های تشخیص ادارات کار بر همین اساس شکل گرفته‌اند و معنا می‌یابند.

وی در پایان افزود: دولت باید در عمل نشان دهد سه جانبه گرایی فراتر از حرف برایش اهمیت دارد و در عمل به بنیان های آن پایبند است از همین رو باید هر چه سریعتر نسبت با بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار اقدام کند.  

لایحه اصلاح قانون كار مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر