کد خبر: 439170 A

اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا از مردم خواست که برای اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت به خیابان ها بیایند. در همین حال امروز دوشنبه/ 29 آذر هزاران نفر به خیابان ها آمدند تا مخالفت خود را با سیاست های ریاضتی دولت اعلام کنند.

به گزارش ایلنا؛ پس از پافشاری دولت اسپانیا نسبت به ادامه سیاست های ریاضتی، اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا از مردم خواست که برای اعتراض به این سیاست ها به خیابان ها بیایند.

اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا یکی از بزرگترین اتحادیه های این کشور است که اکثر اعتراض ها علیه دولت  را سازماندهی می کند و این بار نیز موفق شده است که جمعیت وسیعی از مردم را به خیابان ها بیاورد.

در همین رابطه رئیس این اتحادیه به یکی از شبکه های تلویزیونی این کشور گفت که مساله اصلی چانه زنی با دولت است و دولت باید تمایلی خود به مذاکره در این خصوص را آشکارا اعلام کند تا از این گذر توافقی حاصل شود.

وی همچنین تاکید کرده است تا زرمان که دولت پاسخی روشن در این زمینه ندهد تجمعات ادامه خواهد داشت. 

کارگران اسپانیا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر