کد خبر: 283380 A

وزارت کار با ابلاغ دستورالعملی انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال با کارگران در مشاغلی که ماهیت استمراری دارند را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در ماده یک این دستورالعمل اداری که به امضای حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار رسیده آمده است «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (7) قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقبل به م دت یک سال منعقد نمایند.»

بند دوم این دستورالعمل نیز تاکید دارد «چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود با لحاظ شرایط مذکور در ماده (1) در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.»

معاون روابط کار وزارت کار در سومین بند از این نامه اداری مدیران کل کار استان‌ها را مکلف کرده است بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت کنند.

3

لغو قرارداد کار کوتاه در مشاغل مستمر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر