کد خبر: 1130111 A

سازمان بین‌المللی کار گزارش داد؛

سازمان بین‌المللی کار با انتشار گزارشی از وضعیت نامساعد ارائه حمایت‌های اجتماعی توسط دولت‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بین‌المللی کار، این نهاد بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت نامساعد حمایت‌های اجتماعی خبر داد. 

سازمان بین‌المللی کار در گزارش خود نوشت: شیوع ویروس مرگبار کرونا در سراسر جهان بر ضرورت برخورداری از حمایت‌های اجتماعی تاکید می‌کند اما ۴ میلیارد نفر از مردم سراسر از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. 

یافته‌های تحقیقات جهانی نشان می‌دهد، پاندمی کرونا سبب شکاف طبقاتی بیشتر میان گروه‌های مختلف اجتماعی شده است. بسیاری از مردم، منابع درآمدی خود را از دست داده‌اند درحالیکه از ضرورت حمایت‌های اجتماعی در این شرایط سخن به میان می‌آید اما آن‌ها از هیچ حمایتی برخوردار نشده‌اند. 

حمایت اجتماعی شامل مواردی مثل دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی‌ درمانی، امنیت درآمد، حمایت در دوران بازنشستگی، پرداخت غرامت ایام بیماری و جلوگیری از آسیب‌های شغلی می‌شود. 

حمایت اجتماعی موثر و همه‌جانبه نه تنها برای عدالت اجتماعی و کار شایسته ضروری است بلکه سبب آینده‌ای پایدارتر می‌شود. 

«گای رایدر» (مدیرکل سازمان بین‌المللی کار) درباره شرایط فعلی معتقد است: کشورها بر سر دوراهی ارائه دادن یا ندادن حمایت‌های اجتماعی قرار دارند. در این بزنگاه تاریخی، دولت‌ها می‌توانند با اقدامات خود، مردم را از بحران‌های آینده نجات دهد و امنیت شغلی کارگران را تامین کنند. حمایت اجتماعی موثر و همه جانبه نه تنها برای عدالت اجتماعی و کار شایسته بلکه برای ایجاد آینده‌ای پایدار و مقاوم نیز ضروری است. 

در حال حاضر، فقط ۴۷ درصد از جمعیت جهان تحت پوشش خدمات اجتماعی هستند. این برخورداری برابر نیست. به عبارت دیگر، گروهی از مزایای اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند. به عبارت دیگر، ۵۳ درصد مردم هیچ حمایتی نمی‌شوند. 

مردم اروپا و آسیای مرکزی از بیشترین حمایت‌ها برخوردار هستند، به طوری که ۸۴ درصد مردم این مناطق، حداقل از یک مزایا برخوردارند. برخورداری مردم قاره از حمایت‌های اجتماعی، بیشتر از میانگین جهانی است. این نرخ معادل ۶۴.۳ درصد است. 

نرخ برخورداری در قاره آسیا و اقیانوسیه معادل ۴۴ درصد، در کشورهای عربی ۴۰ درصد و در قاره آفریقا نیز ۱۷.۴ درصد است. 

اکثریت قریب به اتفاق کودکان هنوز تحت پوشش حمایت اجتماعی موثر قرار ندارند، یک نفر از هر چهار کودک از حمایت اجتماعی برخوردار می‌شود. تنها ۴۵ درصد از زنان دارای نوزاد تازه متولد شده در سراسر جهان از مزایای زایمان نقدی برخوردار می‌شوند. تنها یک نفر از هر سه نفر با معلولیت شدید (۳۳.۵ درصد) در سراسر جهان از مزایای معلولیت برخوردار می‌شود. پوشش مزایای بیکاری حتی کمتر است. تنها ۱۸.۶ درصد از کارگران بیکار شده در سراسر جهان تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/
سازمان بین المللی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر