کد خبر: 1104024 A

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام، به بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران غیررسمی در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگری دائم، ایراد گرفت و با ابلاغ بخشنامه ای اعلام کرد که تبدیل وضعیت ایثارگران غیررسمی به کارگری دائم موضوعیت ندارد.

به گزارش ایلنا، متن بخشنامه امین دوست محمدی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام، به این شرح است: 

 در راستای میزان تحقق قوانین ابلاغی (بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه) و عملیاتی نمودن مقررات جاری (بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور)، با عنایت به ابهامات مطروحه، ذکر دو نکته در فرایند تبدیل وضعیت افراد، ملاک عمل است: 

- حالت استخدامی نیروی ایثارگر شاغل غیررسمی مشمول در دستگاه‌های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست با بارگذاری در فرایند ۱۰۶۲ سامانه کارمند ایرن به استخدام رسمی کشوری تبدیل گردد و هر گونه تبدیل وضعیت به رسمی کارگری (کارگری دائم) موضوعیت قانونی ندارد. بدیهی است سایر دستگاه‌هیا اجرایی که در شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، می‌بایست تابع اسناد بالادستی و ضوابط و فرایندهای مورد عمل، نسبت به تثبیت قطعی حالت استخدامی عمل نمایند. 

- در مورد نیروی قراردادی ایثارگر شاغل غیررسمی مشمول که عهده‌دار پست مدیریتی است در صورت‌عدم امکان تغییر پست سازمانی مناسب از محل پست‌های سازمانی موجود، بلاتصدی بودن پست مورد نظر (پست مدیریتی)، دارا بودن شرایط احراز شغل و سایر مقررات جاری، تبدیل وضعی افراد مشمول شرایط مذکور، با رعایت مقررات حاکم بر قوانین فوق الاشاره از محل پست مدیریتی بلامانع است.

انتهای پیام/
تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی و قراردادی امین دوست محمدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر