کد خبر: 1102780 A

براساس مصوبه‌ی هیئت وزیران، بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی همانند شاغلین می‌توانند ازمزایای کمک هزینه ازدواج و فوت همسر و فرزندان بهرمند شوند.

به گزارش ایلنا، براساس مصوبه‌ی هیئت وزیران، بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی همانند شاغلین می‌توانند ازمزایای کمک هزینه ازدواج وفوت همسروفرزندان بهرمند شوند.

برای مثال:

سال ۹۵ ، 

مبلغ 10/016/500 ریال

سال ۹۶ ،

مبلغ 11/017/500 ریال

سال ۹۷ ،

مبلغ 11/680/500 ریال

سال ۹۸ ،

مبلغ 13/780/000 ریال

سال ۹۹ ،

مبلغ 15/847/000 ریال

سال ۱۴۰۰ ،

مبلغ 19/812/000 ریال

مدارک موردنیاز:

- حکم بازنشستگی اداره

- کپی قباله ازدواج

- کپی شناسنامه عروس، دامادو بازنشسته

- کپی کارت ملی هرسه نفر

- تکمیل فرم درخواست

محل تحویل مدارک:

اداره امورکارکنان استان

جدول دولتی

 

انتهای پیام/
بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی مزایای کمک هزینه ازدواج وفوت همسر و فرزندان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر