کد خبر: 1083992 A

آخرین آمار بخش مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد تا پایان اسفند سال ۹۹ تعداد ۴۴ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۵۷۲ نفر در کشور تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، از مجموع جمعیت تحت پوشش این سازمان، ۳۷ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۴۶۹ نفر بیمه شده و ۷ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۴۲ نفر مستمری بگیر هستند. 

از مجموع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تا پایان اسفند سال گذشته، ۱۴ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۱۸۸ نفر در ردیف بیمه شده اصلی و ۲۲ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۲۸۱ نفر به عنوان بیمه شده تبعی قرار دارند. 

بیمه شدگان اجباری با ۱۰ میلیون، ۷۸ هزار و ۷۳ نفر بیشترین تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند و بیمه شدگان خاص با ۴ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۴۰ نفر، مقرری بگیران بیمه بیکاری با ۲۱۳ هزار و ۹۸۲ نفر و بیمه شدگان توافقی با ۱۵۸ هزار و ۹۹۳ نفر دیگر گروههای بیمه شدگان اصلی این سازمان هستند. 

در گروهای بیمه شدگان خاص، زنبورداران (۳ هزار نفر)، خادمین مساجد (۲۸ هزار و۶۱۰ نفر)، باربران (۴۲ هزار و ۵۶۵ نفر)، کارفرمایان صنفی (۱۴۲ هزار و۷۵۸ نفر)، بافندگان (۲۷۲ هزار و۶۳۳ نفر)، اختیاری (۷۲۳ هزار و ۸۶۷ نفر)، کارگران ساختمانی (۸۳۵ هزار و ۷۷۹ نفر)، رانندگان (۸۹۳ هزار و ۲۵۹ نفر) و حرف ومشاغل آزاد (یک میلیون و ۱۸۶ هزار و۶۶۱ نفر) قرار دارند. 

همچنین، از مجموع مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در همین مدت، ۴ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۸۹۹ نفر آن‌ها مستمری بگیر اصلی و ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۶۴۳ نفر مستمری بگیر تبعی هستند. 

در گروه مستمری بگیران اصلی تامین اجتماعی می‌توان به ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۲ نفر بازنشسته و ۹۵۹ هزار و ۸۶۰ نفر بازمانده و ۱۴۱ هزار و ۵۵۸ نفر ازکارافتاده اشاره کرد.

سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر