کد خبر: 1082042 A

معاونت فنی و عملیات بیمه‌ای طی اطلاعیه‌ای در خصوص نحوه محاسبات همسان‌سازی حقوق در صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرد: باعنایت به پیگیری مکرر بازنشستگان و درخواست‌های این عزیزان درخصوص نحوه اجرای همسان‌سازی در صندوق فولاد، گزارشی از اقدامات ارائه می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از صندوق بازنشستگی فولاد ایران، همانطور که بازنشستگان عضو صندوق مستحضرند علیرغم اینکه در سایر صندوق‌های بازنشستگی تا قبل از سال ۱۳۹۹ همسان‌سازی حقوق انجام نشده بود، در صندوق فولاد در سنوات گذشته نیز همسان‌سازی حقوق صورت پذیرفته است، از جمله در سال ۱۳۹۱ اختلاف حقوق بازنشستگان تا آن مقطع رفع گردیده بود. 

باعنایت به اینکه تغییر نظام مزد مشارکین، اختلاف و فاصله حقوقی درمستمری بازنشستگان ایجاد کرده بود با استفاده از ظرفیت اجرای همسان‌سازی در چارچوب بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، شاخص صندوق براساس ۹۰ درصد میانگین حقوق و مزایای مستمر مشارکین در گروه‌های بیستگانه استخراج گردید که باتوجه به فراوانی مشارکین صندوق، هدف قانون گذار در رفع اختلاف حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و مزایای مستمر مشارکین تأمین شده است، در این راستا نیز به منظور بهره مندی از تجربیات بازنشستگان و پیشکسوتان صنعت فولاد طی اطلاعیه‌ای از کانون‌های بازنشستگان صنعتی و معدنی درخواست نمود تا بازنشستگان عزیز در اجرای این طرح مشارکت نمایندو در این زمینه پیشنهادهای مطرح شده بررسی گردید، که باتوجه به اطلاعات موجود و جمع‌بندی پیشنهادات و همچنین سابقه قبلی همسان‌سازی گروه محوری، با هدف بهره مندی حداکثری بازنشستگان در اجرای ضوابط و مقررات اعلام شده، همسان‌سازی براساس میانگین ۹۰درصد حقوق ومزایای مستمر شاغلین در گروه‌های ۲۰گانه با مساعدت مقام عالی وزارت و هیأت امناء، هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق برای اساس شاخص همسان‌سازی صندوق فولاد به شرح زیر به تصویب رسید. 

علاوه بر آن باتوجه به ماهیت شغل افراد و ضرورت اعمال امتیازات سختی کار و مدیریت به صورت کامل، پیگیری‌های لازم جهت رفع محدودیت اعمالی بابت سقف حقوق پس از سختی کار و مدیریت انجام شده است تا افرادیکه در اجرای این طرح بخشی از مزایای مذکور را به صورت کامل دریافت نکرده اند، بتوانند از مزایای فوق بهره‌مند شوند. 

گفتنی است متوسط حقوق بازنشستگان در اسفندماه ۱۳۹۸، سه میلیون و هفتصد هزار تومان بود که با اجرای همسان‌سازی و افزایش حقوق در بودجه سالیانه، این رقم در فروردین ۱۴۰۰ به شش میلیون و نهصد هزار تومان رسید که با اجرای کامل سختی کار و مدیریت و امتیاز ایثارگری برای مشمولین بزودی این میانگین افزایش مجدد خواهد یافت.

مبانی محاسبات

 • حقوق مبنای بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه خدمت معتبر (جدول شماره ۱) = A
 • مبلغ سختی کار سال ۹۹ بازنشستگان مشمول مندرج در فرم مطالبات و یا آخرین سختی کار زمان اشتغال =B
 • مبلغ مدیریت و سرپرستی سال ۹۹ بازنشستگان مشمول مندرج در فرم مطالبات و یا آخرین مدیریت و سرپرستی زمان اشتغال =C
 • مبلغ خارج از مرکز سال ۷۳ بازنشستگان مشمول =D
 • کسر و مازاد سابقه خدمت معتبر بر ۳۰ سال(حداقل سابقه ۱۵ سال و حداکثر سابقه ۴۰ سال)= G
  • رعایت محدودیت سقف افزایش کشوری و سقف حقوق پس از اعمال سختی کار و مدیریت برای X2
  •  جدول شماره ۱:شاخص تطبیق حقوق بازنشستگان
   گروه مبلغ مستمری (ریال)
   ۲ ۳۸,۸۲۷,۶۰۶
   ۳ ۳۸,۸۲۷,۶۰۶
   ۴ ۳۸,۸۲۷,۶۰۶
   ۵ ۳۸,۸۲۷,۶۰۶
   ۶ ۴۰,۶۴۰,۷۰۰
   ۷ ۴۲,۴۵۳,۷۹۵
   ۸ ۴۴,۲۶۶,۸۸۹
   ۹ ۴۶,۰۷۹,۹۸۴
   ۱۰ ۴۷,۸۹۳,۰۷۹
   ۱۱ ۴۹,۷۰۶,۱۷۳
   ۱۲ ۵۱,۵۱۹,۲۶۸
   ۱۳ ۵۷,۴۶۷,۵۳۶
   ۱۴ ۶۳,۴۱۵,۸۰۴
   ۱۵ ۶۹,۳۶۴,۰۷۲
   ۱۶ ۷۷,۶۵۰,۹۴۸
   ۱۷ ۸۵,۹۳۷,۸۲۳
   ۱۸ ۹۲,۷۲۴,۶۹۹
   ۱۹ ۹۹,۵۱۱,۵۷۵
   ۲۰ ۱۰۳,۷۹۸,۴۵۰
همسان سازی بازنشستگان فولاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر