کد خبر: 1079780 A

انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت (اهواز) در خصوص تبعات اجرای جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بر حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت بیانیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت (اهواز) در خصوص تبعات اجرای جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بر حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت بیانیه‌ای را صادر کرد.

بیانیه کارکنان نفت

 

انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر