کد خبر: 1079623 A

کانون عالی بازنشستگان روش و نحوه محاسبه متناسب‌سازی مرحله دوم و افزایش حقوق و مزیای سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، کانون عالی بازنشستگان روش و نحوه محاسبه متناسب‌سازی مرحله دوم و افزایش حقوق و مزیای سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. 

روش

بازنشستگی 2

بازنشستگی 1

نحوه محاسبه متناسب‌سازی مرحله دوم مزایای مستمری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر