کد خبر: 1075363 A

وزیر آموزش و پرورش، گفت: اخباری که به صورت نادرست در برخی شبکه‌ها منتشر می‌شود مبنی بر اینکه ما فرصت معلمی را برای اقشاری، خاص کرده‌ایم یا اقشاری را محروم کرده‌ایم، به هیچ وجه صحت ندارد.

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در برنامه نگاه هفته با تاکید بر اینکه ما در جذب معلم هیچ امتیاز ویژه‌ای را به هیچ قشری ندادیم، گفت: اخباری که به صورت نادرست در برخی شبکه‌ها مبنی بر اینکه ما فرصت معلمی را برای اقشاری، خاص کرده‌ایم یا اقشاری را محروم کرده‌ایم، به هیچ وجه صحت ندارد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با تاکید بر اینکه ما در جذب معلم هیچ امتیاز ویژه‌ای را به هیچ قشری ندادیم، گفت: همه کسانی که متقاضی شغل شریف معلمی هستند، باید در آزمون سراسری شرکت کنند. همه کسانی که در آزمون سراسری و فرایند گزینش و مصاحبه موفق می‌شوند، می‌توانند به شغل معلمی بپردازند. 

حاجی میرزایی تصریح کرد: اخباری که به صورت نادرست در برخی شبکه‌ها منتشر می‌شود مبنی بر اینکه ما فرصت معلمی را برای اقشاری، خاص کرده‌ایم یا اقشاری را محروم کرده‌ایم، به هیچ وجه صحت ندارد.

 

 

آموزش و پرورش استخدام محسن حاجی میرزایی اقشار خاص
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر