کد خبر: 1072558 A

کتاب «طرح‌های بازنشستگی مشارکت معین غیرمالی (NDC)؛ تجربه چند کشور» با ترجمه طیبه جلیلی از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، در معرفی این کتاب آمده است: صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات خود نیاز به منابع دارند و به این منظور شیوه‌ها و نظام‌های متفاوتی را در نظر دارند. به طور کلی دو شیوه مالی مزایای معین در برابر مشارکت معین در ادبیات این حوزه مطرح و از پیشینه بلندی برخوردار هستند. در این میان، در سال‌های اخیر شیوه جایگزین و بدیلی با عنوان «مشارکت معین غیرمالی مطرح شده است که توسط چند کشور نیز به اجرا درآمده است. کتاب حاضر به معرفی این نظام تأمین مالی و همچنین تجربه کشورهای منتخب پرداخته است.

 

طرح‌های بازنشستگی مشارکت معین غیرمالی (NDC)؛ تجربه چند کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر