کد خبر: 1072066 A

مبلغ سرانه درمان مشمولین بیمه حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می گردد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به ازای هر نفر ۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین گردید.

نرخ حق سرانه برای اتباع و مهاجرین خارجی که در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و می نمایند از ابتدای سال جاری معادل ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان می باشد.

رانندگان بین شهری

22

مبلغ سرانه درمان مشمولین بیمه حرف و مشاغل آزاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر