کد خبر: 1069921 A

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

شاکرمی گفت: در روانشناسی شغلی باید رضایت شغلی و بهداشت ایمنی و فشارهای روحی و روانی کار توجه شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، همزمان با روز جهانی روانشناسی و در نشست اعضای انجمن روانشناسی و مشاوره ایران که به صورت وبینار در روز پنج شنبه هشتم ارودیبهشت برگزار شد، حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون کاره و رفاه اجتماعی) ضمن تبریک هفته کارگر و روز روانشناسی گفت: فعالیت مشاوره و روانشناسی شغلی در جامعه ما و سایر جوامع باید موجب افزایش ایمنی و سلامت نیروی کار و کاهش آسیب‌های شغلی شود.

وی در ادامه افزود: این فعالیت افزایش انگیزه کاری و خشنودی شغلی و مقررات سازمانی را فراهم آورد.

معاون روابط کار گفت: روانشناسی شغلی می‌تواند به سلامت و بهره‌وری نیروی کار کمک موثر و بسیار اثرگذار داشته باشد.

شاکرمی ضمن تاکید بر فرهنگ‌سازی در زمینه مشاوره روانشناسی کار به جامعه گفت: مشاوره و روانشناسی کار به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: برای ایجاد این رویکرد فرهنک اثر بخش روانشاسی شغلی نباید با افراد غیرمتخصص به این مهم ورود و موجب بی‌اعتمادی جامعه بی‌مشاوره و استفاده از ظرفیت روانشناسی در کاهش بسیاری از اسیب‌های اجتماعی گرددو اعتقاد و اعتماد مردم را به بخش روانشناسی شغلی و مشاوره را کاهش دهد.

شاکرمی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به تعغیرات شتابان در فرایند کار وپدیده مشاغل جدید لذا روانشناسی شغلی و ارائه مشاوره باید متناسب با این تعغیرات هماهنگ باشد.

وی در ادامه ضمن اشاره به معاینات قبل از استخدام افزود: استخدام به صورت غیر تخصصی عمیق روانشانس بعضا انجام می‌شود که در صورتی در زمان استخدام نیروی کاراز نظر تطبیق شرایط روحی و روانی و جسمی با محیط کار از مهمترین موضوعات در این زمینه است که می‌تواند موجب فرسودگی روحی و جسمی نیری کار شود.

وی گفت: در روانشناسی شغلی باید رضایت شغلی و بهداشت ایمنی و فشارهای روحی و روانی کار توجه شود.

شاکرمی در ادامه گفت: همچنین باید با تشکیل پرونده‌های بهداشتی و سلامت نیروی کار و انجام رسیدگی بهداشتی و روانشناسی صنعتی یا روانشناسی شغلی و پزشکی به صورت حداقل سالیانه انجام تا همواره توانمندی نیروی کار را کنترل و نظارت شود ضمن اینکه باید به استانداردسازی شرایط محیط کار که تضمین کننده سلامت نیروی کار است توجه واقدامات عملی در اصلاح ان صورت پدیرد.

حاتم شاکرمی: امروز هزینه‌ها و خسارت زیاد به دلیل غیر استاندارد بودن ماشین الات و تهجیزات تولید متوجه برخی از مشاغل می‌شود و به همین دلیل این مشاغل در ردیف کار‌های سخت و زیان اور قرار می‌گیرد و سازمانها و بنگاه‌ها و نیروهای کار هم دچار زیان حتی در منابع مادی می‌شوند.

وی در ادامه گفت: مدیریت سازمان و نهادها باید از جهت کنترل شرایط محیط کار و توجه به رضایت شغلی کارگر و یا کارمند خود از طریق بکار گیری متخصصین روانشاسان شغلی و ابا استفاده از روش‌های علمی در از آسیب‌های روحی و روانی جدی پیشگیری کنند.

حاتم شاکرمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر