کد خبر: 1068833 A

سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد؛

سازمان تامین اجتماعی اطلاعات موردنیاز کارفرمایان برای بخشودگی جرائم بیمه‌ای را در قالب گزارشی تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان حائز شرایط می‌توانند با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان از طریق منوی خدمات کارفرمایان، «درخواست استفاده از بخشودگی جرائم»، درخواست خود را ثبت کنند. در زمان ثبت درخواست ملاک فعال بودن وضعیت کارگاه، ارسال لیست کارکنان در ماه قبل و پرداخت کامل حق بیمه وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی (کسری حداکثر تا ۱۰ درصد مجاز خواهد بود) و حفظ سطح اشتغال و یا افزایش تعداد بیمه شدگان نسبت به لیست بهمن ۱۳۹۸ کارگاه یا دفتر مرکزی است. 

کارگاه‌هایی که در بهمن ماه ۱۳۹۸ فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ۱۳۹۹را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد. کارگاه‌هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳۹۹ به بعد مجددا شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود. 

درصورت فعال نبودن وضعیت کارگاه یا دفتر مرکزی و یاعدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه لیست ماه قبل از تاریخ درخواست کارگاه یا دفتر مرکزی پیام سیستمی «به دلیل‌عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ماه قبل کارکنان در زمان ثبت درخواست امکان بهره مندی از تسهیلات بخشودگی جرائم میسر نمی‌باشد» صادر می‌شود. درصورت‌عدم حفظ سطح اشتغال و کاهش تعداد بیمه شدگان کارگاه در لیست ماه قبل از تاریخ درخواست کارگاه یا دفتر مرکزی به نسبت لیست مبنای احتساب آن پیام سیستمی «به دلیل‌عدم حفظ سطح اشتغال و کاهش تعداد کارکنان امکان بهره‌مندی از تسهیلات بخشودگی جرائم میسر نمی‌باشد» صادر می‌شود. 

پس از ثبت درخواست کارفرما در سامانه و پذیرش آن مراتب به کارتابلی در سیستم شعبه و در منوی باجه دریافت منتقل و در این مرحله پیامک حاوی متن زیر به تلفن همراه کارفرما و صندوق شخصی وی در سامانه خدمات غیر حضوری ارسال خواهد شد. «کارفرمای محترم کارگاه… خواهشمند است جهت تقسیط بدهی و ارائه تضامین لازم از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۰ به مدت ۱۰ روز به شعبه مربوطه مراجعه نمایید. عدم مراجعه و اقدام در این خصوص طی مهلت تعیین شده به منزله انصراف از بهره‌مندی از تسهیلات بخشودگی جرائم می‌باشد.» 

شعب تامین اجتماعی با اخذ تضامین متناسب اقدام به تقسیط بدهی‌های قطعی شده لغایت ۱۳۹۹ کارگاه از طریق منوی صدور تقسیط نامه (موضوع بخشودگی جرائم) ظرف یک‌هفته پس از تایید درخواست خواهند کرد. با توجه به ضوابط تبیین شده کارفرمایان حائز شرایط می‌توانند بدهی‌های قطعی شده لغایت ۱۳۹۹ کارگاه را حداکثر طی ۳۶ قسط و بارعایت سررسید اقساط پرداخت کنند. نحوه اعطای بخشودگی جرائم به شرح زیر تعیین شده است.

ردیف پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف ... ماه از تاریخ توافق با سازمان میزان بخشودگی جرایم
1 12 100 درصد
2 18 85 درصد
3 24 75 درصد
4 30 60 درصد
5 36 50 درصد

در صورت تقسیط بدهی با اعمال بخشودگی جرائم، حفظ سطح اشتغال، ارسال و پرداخت لیست و حق بیمه ماهانه وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در دوره پرداخت اقساط و یا افزایش کارکنان ضروری خواهد بود، در غیر اینصورت اقساط باقیمانده با احتساب جرائم متعلقه پرداخت و مراتب طی پیامک و همچنین از طریق صندوق شخصی وی در سامانه خدمات جهت اطلاع کارفرما ارسال می‌شود. 

کارفرمایان محترم توجه کنند با توجه به کاهش تعداد کارکنان کارگاه نسبت به لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ یاعدم ارسال و پرداخت لیست و حق بیمه ماهانه کارکنان در دوره پرداخت اقساط بدهی مورد نظر، سایر اقساط باقیمانده از شمول بخشودگی جرائم خارج می‌شود. 

در صورت‌عدم رعایت مهلت پرداخت اقساط، تقسیط پس از ۴۸ ساعت به صورت اتوماتیک تبدیل به حال شده و مراتب طی پیامک و همچنین از طریق صندوق شخصی وی در سامانه خدمات غیرحضوری جهت اطلاع کارفرما ارسال می‌شود. (در این صورت، پیامکی با محتوای «کارفرمای محترم با عنایت به‌عدم رعایت مهلت پرداخت اقساط، موضوع بخشودگی جرائم منتفی و تقسیط تبدیل به حال شد.» ارسال می‌شود. 

ارسال لیست ماهانه کارکنان از طریق دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت و احراز سایر شرایط ملاک عمل برای برخورداری پیمانکاران از بخشودگی جرائم است. بخشی از بدهی اجرایی و بخشی دیگر از بدهی‌ها غیر اجرایی است در این صورت، کارفرما یک درخواست برای تمامی بدهی‌ها ثبت و اجراییات شعبه بدهی‌های اجرایی را تقسیط و وصول حق بیمه نیز بدهی‌های اجرایی را حسب درخواست کارفرما و با تعداد اقساط معین تقسیط خواهد کرد. کارگاه‌هایی که در حال حاضر تقسیط عادی در حال پرداخت دارند برای استفاده از بخشودگی جرائم، ابتدا با حضور در شعبه و درخواست تبدیل به حال ارائه و سپس درخواست بخشودگی جرائم را در سامانه ثبت کنند. 

انتظار می‌رود کارفرمایان محترم از فرصت بوجود آمده استفاده کنند و تا ۳۱ تیر درخواست بخشودگی جرائم بیمه‌ای خود را در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی ثبت کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

بخشودگی جرائم بیمه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر