کد خبر: 1068341 A

هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، در رایی مستثنی ماندن حق جذب از حقوق و مزد کارگران تایید کرد.

به گزارش ایلنا، هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت «عباس طهماسبی زاده کرده مهینی» به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مستثنی ماندن حق جذب (فوق العاده بازار کار) از حقوق و مزد مبنا رای داد. بر این اساس حق جذب (فوق العاده بازار کار) مبنای محاسبه مزایای پایان کار کارگران قرار نمی‌گیرد. 

شاکی دلایل زیر را برای ابطال مقرره مورد شکایت، ارائه کرده بود:

طبق ماده ۳۵ و ۳۷ (بند ب) قانون کار، مجموع دریافتی‌های کارگر در پایان ماه، «حقوق» دانسته شده است، که مشتمل بر همه عناوین مزدی و ماده ۳۴ قانون کار می‌باشد. بنابراین حق جذب نیز جزئی از حقوق و مزد بوده و باید در تعیین حق سنوات محاسبه شود. حال آنکه بخشنامه‌های مورد شکایت، حق جذب را مستثنی کرده اند. 

گفتنی است که این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

حق جذب مزایای پایان کار هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر