کد خبر: 1067109 A

دبیر کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مطرح کرد:

شارون بارو بر ضرورت ارتقای حمایت‌های اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، گزارشی جدید نشان می‌دهد، برنامه‌ای برای ارتقای حمایت اجتماعی کشورهای جهان درنظر گرفته شده است. اجرای ارتقای حمایت اجتماعی با برخورداری از منابع اقتصادی میسر است. اگرچه اجرای آن هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند اما منجر به بازدهی اقتصادی نیز می‌شود و هزینه‌های از دست رفته را تامین می‌کند.

«شارون بارو» دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری درباره این طرح توضیح داد: کرونا، فقیرترین مردم جهان را با شوک‌های اقتصادی جبران‌ناپذیر مواجه کرد. فقدان حمایت‌های اجتماعی سبب شده تا بسیاری در این شرایط به کار خود ادامه دهند. در چنین شرایطی، کارگران در معرض آلودگی یا آلوده کردن دیگران به ویروس کرونا قرار می‌گیرند. 

او ادامه داد: این روزها، نیمی از مردم جهان از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند و ۲۰ درصد نیز سهم ناچیزی از آن دارند. در شرایط بحرانی کنونی، دولت‌ها باید از افرادی که معیشت خود را به دلیل بیکاری از دست داده‌اند، حمایت کنند. همچنین غرامت ایام بیماری و دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی رایگان فراهم شود. 

دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری، خواستار اقدام فوری برای ایجاد صندوق حمایت جهانی از فقیرترین کشورهای جهان شد تا امنیت اجتماعی در این دولت‌ها فراهم شود. همبستگی جهانی برای حمایت از آسیب پذیرترین افراد، یک الزام اخلاقی است. گسترش حمایت‌های اجتماعی نه تنها رضایت کارگران را در پی دارد بلکه سبب شکوفایی اقتصادی نیز می‌شود. این روزها، عصر گسترش حمایت‌های اجتماعی است.

روابط کار تاثیر کرونا بر بازار کار کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری حمایت های اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر