کد خبر: 1066282 A

احکام ترمیم حقوق برخی از بازنششستگان وزارت آموزش و پرورش که پیش از سال ۹۶ بازنشسته شده‌اند، صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در یکی دو روز گذشته احکام ترمیم حقوق بازنشستگان قبل از سال ۹۶ صادر شد، اما گروهی از بازنشستگان که تاریخ بازنشستگی آن‌ها به سال ۹۶ نزدیک‌تر است، هنوز احکام خود را دریافت نکرده‌اند. 

این گروه از بازنشستگان در تماس با ایلنا، یادآور شدند که پیش از بازنشستگی در وزارت آموزش و پرورش شاغل بودند و در فروردین سال ۱۴۰۰ تنها ۲۵ درصد افزایش حقوق سالیانه را دریافت کرده‌اند. 

بر اساس احکام ترمیمی، احکام جدید بازنشستگان دولت برای بازنشستگان پیش از سال ۹۶ بر اساس یگ گروه بالاتر صادر می‌شود.

 

بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش احکام ترمیمی بازنشستگان قبل از سال 96
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر