کد خبر: 1064092 A

به دنبال تزریق سهمیه واکسن کارگران پاکبان علی‌آباد کتول به چند مدیر و پیمانکار شهرداری؛ استاندار گلستان دستور بررسی فوری و برخورد با مقصران را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، هادی حق‌شناس (استاندار گلستان) پس از آگاهی از تزریق سهمیه واکسن کارگران پاکبان علی‌آباد کتول به چند مدیر و پیمانکار شهرداری؛ دستور داد هرچه سریعتر این موضوع پیگیری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم دستور رسیدگی فوری برای مشخص شدن مقصر اصلی و در صورت اثبات قصور عزل مسئول مربوطه در شبکه بهداشت علی‌آبادکتول را صادر کرده است.

عبدالرضا فاضل در خصوص موضوع تزریق واکسن کرونا به افراد غیرپاکبان در شهرداری علی‌آبادکتول گفت: مسوولیت نظارت بر اجرای واکسیناسیون برعهده شبکه بهداشت شهرستان است و باید نظارت عالی انجام می‌شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان تاکید کرد: به دستور وزیر بهداشت و استاندار هیچ فردی حق ندارد خارج از اولویت تعیین شده واکسن دریافت کند.

از قرار معلوم در روز تزریق سهمیه واکسن ۲۴پاکبان علی‌آباد کتول که پنجشنبه ۲۶ فروردین بود، چهار نفر دیگر (که یک خانم پیمانکار و سه نفر از کارکنان و مدیران شهرداری) به جز کارگران پاکبانان هم واکسن دریافت کردند.

کرونا واکسن استاندار گلستان پاکبانان علی آبادکتول
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر