کد خبر: 1060521 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی لرستان با بیان اینکه احکام و مستمری فروردین ماه ۱۴۰۰، برای کلیه سطوح مستمری‌بگیران نارضایتی ایجاد کرده است، گفت: «مستمری یک بازنشسته‌ی حداقلی‌بگیر تامین اجتماعی و یک میانه‌بگیر تامین اجتماعی در آغاز ۱۴۰۰ نسبت به انتهای ۹۹ با شیب آهسته به سمت پایین میل کرده و سطح قدرت خرید درآمد ۳ تا ۴ میلیون تومانی آنها به دو سوم اواسط سال گذشته و یک سوم اوایل این سال رسیده است.»

محمدحسن موسیوند (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی لرستان و دبیرخانه کارگر این استان) به خبرنگار ایلنا، گفت: «مستمری‌بگیران خواهان ترمیم قدرت خرید خود هستند و حداقل انتظار آنها این است که مستمری آنها به نرخ نهایی هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری که در سال گذشته، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد، نزدیک شود؛ درحالیکه امروز مستمری بازنشسته‌ی دارای ۲۰ سال سابقه که ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده، حدود ۵۷ درصد هزینه‌های سبد معاش را پوشش می‌دهد و مستمری بازنشسته دارای ۳۰ سال سابقه که ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده، ۶۳ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد بنابراین با در نظر گرفتن مستمری سطوح بالاتر، مستمری بیش از ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از نرخ سبد معیشت است.»   

وی با اشاره به صدور احکام و فیش مستمری فروردین ماه بازنشسستگان تامین اجتماعی، افزود: «ارقام مندرج در این اسناد مربوط به مستمری‌ها، برای کلیه سطوح مستمری‌بگیران نارضایتی ایجاد کرده است. باید در نظر داشت که مستمری یک بازنشسته‌ی حداقلی‌بگیر تامین اجتماعی و یک میانه‌بگیر تامین اجتماعی در آغاز ۱۴۰۰ نسبت به انتهای ۹۹ به شیب آهسته به سمت پایین میل کرده و سطح قدرت خرید درآمد ۳ تا ۴ میلیون تومانی آنها به دو سوم اواسط سال گذشته و یک سوم اوایل این سال رسیده و لذا مستمری ۱۴۰۰ صرفا تامین‌کننده‌ی قدرت خرید یک سال گذشته است. در نتیجه باید گفت که ترمیم اثربخش قدرت خرید مفقوده‌‌‌‌ی مستمری ۱۴۰۰ است.»

دبیر خانه کارگر لرستان افزود: «با این حال می‌بینیم که سازمان تامین اجتماعی با مبنا قراردادن کل مصارف حوزه‌ی مستمری اسفند ماه ۱۴۰۰، که ۶۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شده و مقایسه‌ی آن با کل مصارف حوزه‌ی مستمری فروردین ماه ۱۴۰۰ که ۱۵۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، از افزایش ۱۳۰ درصدی مصارف مستمری‌ها و یکسان شدن آن با صندوق بازنشستگی کشوری سخن می‌گوید؛ بی‌آنکه توضیح دهند، همسطح بازنشسته‌‌‌ی تامین اجتماعی که در سال ۱۴۰۰، کمی بالاتر از حداقل مستمری را دریافت می‌کند، در صندوق بازنشستگان کشوری چه میزان حقوق در فروردین دریافت می‌کند و به این ترتیب وضعیت تا سطوح بالاتر چگونه است. سازمان صرفا به این گفته اکتفا کرده است که بازنشستگان دارای ۲۰ سال و ۳۰ سال سابقه، با چه اعدادی با یک بازنشسته کشوری هم سطح شده‌اند.» 

موسیوند با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی نه تنها باید احکام متناسب‌سازی سایر سطوح مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد بلکه باید احکام مستمری حداقلی‌‌بگیران را با مبنا قرارداد نرخ سبد معیشت، مورد بازنگری قرار دهد، افزود: «دراین میان سازمان تامین اجتماعی اشتباهاتی را در محاسبات مربوط به متناسب‌سازی انجام داده است که کاملا به زیان بازنشستگان مشمول سایر سطوح تمام شده است. بر این مبنا، سازمان از اعمال آخرین حکم حقوقی سال ۹۹ یعنی ماه اسفند که بر اساس مبلغ متناسب‌سازی اصلاح شده بود، در مبلغ مستمری خودداری ورزیده است؛ درحالیکه مبلغ متناسب‌سازی جزئی از مستمری است. روی همین حساب، سازمان باید احکام مستمری‌های فروردین ماه را مورد بازنگری ریشه‌‌ای قرار دهد تا کلیه بازنشستگان از افزایش مستمری متناسب با مبلغ متناسب‌سازی دور اول بهره‌مند شوند؛ نه اینکه با اعلام حجم تعهدات حوزه‌‌ی مستمری، تلاش کنند که مستمری‌بگیران را به رضایت دادن به کلیاتی که به دخل و خرج زندگی آنها مرتبط نیست و صرفا یک عدد هستند، ناچار کنند.» 

محمد حسن موسیوند مستمری 1400 متناسب سازی مرحله دوم احکام مستمری بگیران اعمال متناسب سازی در پایه مستمری اصلاح احکام 1400
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر