کد خبر: 1060346 A

شهرداری بوشهریک ماه از معوقات مزدی کارگران مجموعه شهری را پرداخت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری بوشهر گفتند که در روز گذشته (پنجشنبه/۱۹ فروردین ماه) بعد از چندین بار پیگیری، معادل یک ماه از معوقات مزدی خود را دریافت کردند.

این کارگران درباره سرنوشت دیگر مطالبات خود می‌گویند: در حال حاضر به غیر از یک ماه معوقات مزدی پرداخت شده که مربوط به اسفند ماه سال گذشته است، هر یک از کارگران حدودا شش میلیون تومان از پیمانکار سابق طلبکارند.

کارگران شهرداری بوشهر همچنین می‌گویند: علاوه بر دستمزد پرداخت نشده، مزایای مزدی معوق نیز داریم و همچنین نگران حق بیمه‌هایی هستیم که به موقع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌شود. درحال حاضر حدود چهار ماه معوقات بیمه‌ای داریم و در برخی از ماه‌های سال، ما در دریافت خدمات درمانی و تمدید دفترچه‌های خود نیز با مشکل مواجه می‌شویم.

آن‌ها با اشاره به اینکه اتکای درآمدهای شهرداری بر عوارض ساخت و ساز است، در ادامه گفتند: اکنون شهر بوشهر همانند اغلب شهرهای کشور به دلیل رکود در بازار مسکن با مشکل روبروست و توان پاسخ به طلبکاران مالی خود به ویژه کارگران شاغل در شهرداری را ندارد.

کارگران شهرداری بوشهر با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات مالی شهرداری ناشی از به موقع پرداخت نشدن ارزش افزوده است، در ادامه افزودند: اگر مالیات ارزش افزوده و سایر منابع مالی به موقع به شهرداری پرداخت شود؛ ما کارگران شهرداری بوشهر معوقات مزدی نخواهیم داشت.

کارگران شهرداری بوشهر معوقات مزدی وبیمه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر