کد خبر: 1047439 A

در نشست سازمان‌های کارگری و کارگری مطرح شد:

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی گفت: دولت در امور تشکل‌ها هیچ دخالتی نمی‌کند فقط تسهیل‌گری در امور تشکل‌ها را در راستای تقویت تشکل‌ها در دستور کار خود دارد.

به گزارش ایلنا، نشست ویدو کنفرانس مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با رییس هیات مدیره و دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کارفرمایی ایران و کانون‌های کارفرمایی سراسر کشور در دانشگاه پیام نور با موضوع همکاری کانون‌های استانی با ادارات کل اجرایی تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص نظارت بر مجامع انتخابات تشکلهای کارفرمایی برگزار شد.

در این نشست، یوسفی مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی از همکاری و مشارکت کانون عالی و کانون‌های استانی با وزارت متبوع در امر نظارت بر مجامع عمومی تشکلهای کارفرمایی تشکر کرد.

وی گفت: این همکاری بین تشکل کارفرمایی و همکاران احرایی و ستادی موجب ارتقاء تشکل‌ها و توسعه مشارکت آن‌ها شده است.

یوسفی گفت: چشم‌انداز و استراتژی اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این است که هرکارفرما و هر کارگر به عضویت یک تشکل درآیند.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی گفت: کانونهای استانی فقط اکتفا به نظارت کردن در مجامع انتخاباتی نکنند بلکه باید به امورات و اختلافات اعضای تشکل‌ها و هیات مدیره بپردازند و مشکلات را حل و فصل کنند.

یوسفی گفت: دولت در امور تشکل‌ها هیچ دخالتی نمی‌کند فقط تسهیل‌گری در امور تشکل‌ها را در راستای تقویت تشکل‌ها در دستور کار خود دارد.

وی گفت: نظارت عالیه ما فقط در چارچوب رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشکلهاست.

یوسفی در انتهای نشست به همکاری اجرایی خود در خصوص تفاهم نامه همکاری با کانون عالی که منجر به آیینامه قانونی خواهد شد و به زودی در دولت به تصویب و ابلاغ خواهد شد تاکید کرد و گفت: کلیه‌ی واحدهای اجرایی و ستادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ملزم به رعایت آن و همکاری با کانون عالی و کانون‌های استانی می‌باشند. هدف از قانونی شدن تفاهم نامه همکاری با کانون عالی در راستای تسهیل امور تشکل‌ها، توسعه مشارکت کانون‌های استانی و عالی و همچنین تاکیدات مکرر سازمان بین المللی کار ILO بر رعایت اصل آزادی انجمن‌ها بوده است.

سازمان‌های کارگری و کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر