کد خبر: 1043914 A

کرباسیان:

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: محاسبات حق بیمه و درصدهایی که برای حق بیمه در ابتدای تصویب قانون فعلی تعیین شده است، ارقام مناسبی است و در دورانی به تصویب رسیده است که درآمد نفتی کشور وضعیت خوبی داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهدی کرباسیان گفت: اما در طول زمان و در ادوار مختلف مقرراتی برای تأمین اجتماعی تصویب و اجرا شده است که در نتیجه آنها محاسبات بیمه‌ای تا حدودی کمرنگ شده است.

وی افزود: تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌ای است و با نهادهای حمایتی تفاوت زیادی دارد. این سازمان باید براساس محاسبات بیمه‌ای اداره شود و اصول بیمه‌گری در تصمیم گیری درباره آن همواره مورد توجه باشد.

کدباسیان تصریح کرد: در شرایطی که سن امید به زندگی از ۵۷ سال برای مردها و ۶۰ سال برای زن‌ها در ابتدای انقلاب به ۷۰ سال برای مردها و ۷۳ سال برای زن‌ها رسیده است، انتظار می‌رود که سن بازنشستگی نیز متناسب با امید به زندگی افزایش یابد اما اینگونه نشده و برعکس براساس قوانین مختلف، بازنشستگی‌های پیش از موعد به تأمین اجتماعی تحمیل شده است. 

کرباسیان تأکید کرد: به نظر می‌رسد که زمان بازنگری اصولی در این گونه قوانین فرا رسیده است و باید درباره خدمات سازمان تأمین اجتماعی نظرات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

کرباسیان با بیان اینکه توقف انتشار دفترچه برنامه بسیار مهمی است و باید به دقت و در بازه زمانی مناسب اجرا شود، افزود: با توجه به جامعه گسترده و متنوع تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هرچه زمان اجرای این برنامه و مرحله گذار از دفترچه کاغذی طولانی‌تر باشد بهتر است. 

وی استفاده از سازوکارهای تشویقی را برای توسعه خدمات غیرحضوری و موفقیت پروژه نسخه الکترونیک بسیار ضروری دانست و گفت: برای موفقیت اینگونه برنامه‌ها باید برای تشویق جامعه هدف به استفاده از سامانه‌های جدید و پذیرش تغییرات از مشوق‌های قوی و اثرگذار استفاده شود تا افراد از روش‌های سنتی دست برداشته و به استقبال تغییر بروند.

تأمین اجتماعی‌ بازنشستگی پیش از موعد مهدی کرباسیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر