کد خبر: 1041961 A

شناورها و لنج‌های صیادی و باری از پرداخت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تا سقف پنج نفر معاف شدند.

به گزارش ایلنا، قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایان شناورها و لنج‌های صیادی و باری با حداکثر پنج کارگر درحالی ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است که در تاریخ ۱۹ مهر سال جاری (۹۹ ) مجددا این طرح برای اجرامورد بازبینی قرار گرفته است .ضمن اینکه اخیرا نیز سازمان تامین اجتماعی طی نامه رسمی اجرای این قانون بیمه ای را به مراکز بیمه ای استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغ کرده است.

از قرار معلوم ؛در این اجرای طرح قانونی شناورها و لنج‌های صیادی و باری که تا پیش از این نیز مشمول قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما بوده‌اند در صورت تعویض بدنه، ارتقاء کیفیت شناور و یا جابجایی و انتقال از شهری به شهر دیگر همچنان تا سقف پنج کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند.

 

تامین اجتماعی شناورهای صیادی و باری 5نفر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر