کد خبر: 1040848 A

بازنشستگی پیش از موعد ۷۸ نفر از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه با واریز ۴ درصد از حق بیمه توسط کارفرما تاپایان سال انجام می‌شود.

حسین آمیلی‌(نماینده تام الاختیار کارفرمای مجتمع  هفت تپه) به خبرنگار ایلنا گفت: ۷۸ نفر از کارگران بخش‌های مختلف این واحد تولیدی که مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند تا پایان سال جاری بازنشسته می‌شوند.

او گفت: در حال حاضر همکاری تعدادی از این کارگران با مجموعه هفت تپه بر قرار است و تعداد باقیمانده واحد شغلی خود را برای انجام امور اداری مربوط به  بازنشستگی خود ترک کرده‌اند.

به گفته وی؛ در حال حاضر به دنبال تامین منابع مالی مربوط به سهم ۴ درصدی سابقه سخت و زیان‌آور آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی هستیم و به زودی این هزینه پرداخت می‌شود.

طبق اظهارات آمیلی؛ ارزش مجموع هزینه حق بیمه مربوط به سابقه سخت و زیان‌آور ۷۸ کارگر حدود ۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 

افتتاح کارخانه بازنشستگی کارگران هفت تپه مدیر تام الختیار نی ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر