کد خبر: 1038035 A

کمیسیون پزشکی به عنوان مرجع اصلی تشخیص از کارافتادگی و میزان آن برای بیمه‌شدگان است و سازمان تامین اجتماعی سه حالت برای از کار افتادگی بیمه شده پیش‌بینی کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: طبق ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج، بیماری آنان غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شود و پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند، از کارافتاده تلقی می‌شوند. 

بر این اساس، چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، از کارافتاده جزئی شناخته می‌شود. 

همچنین اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. 

گفتنی است، هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می‌شود. 

همچنین بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت. 

برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیون بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد.

بیمه شدگان تامین اجتماعی از کارافتادگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر