کد خبر: 1038021 A

موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی بررسی کرد؛

۱۰۷ اقدام سازمان تامین اجتماعی در دوران کرونا و بار مالی بحران بر سازمان در گزارشی بررسی شد.

به گزارش ایلنا، موسسه عالی پژوش های تامین اجتماعی در گزارشی جامع ۱۰۷ اقدام این سازمان در زمینه رسیدگی به بیمه شدگان در دوران کرونا را مرور کرد. در متن زیر بخش هایی از این گزارش را که در این خبرگزاری منتشر می شود، می‌خوانید: 

پیشگفتار مؤسسه

همان‌گونه که در طول بحران‌های مختلف ثابت شد، نظام تأمین اجتماعی نقشی کلیدی در کاهش آثار نامطلوب ناشی از بحران بر اقتصاد، بازار کار و جامعه دارد. صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، به‌عنوان بخشی از این نظام و در راستای ایفای نقشِ ضربه‌گیری خود، باید در مواجهه با همه‌گیری کرونا در اسرع‌وقت تمهیدات و تدابیری بیندیشند که تقاضای روبه‌فزونی برای خدمات و مزایا (مثلاً بیکاری یا درمان) را پاسخگو باشند و حمایت کافی را از اقشار و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ارائه کنند. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی، به‌رغم تمامی فشارهای مالی ناشی از بحران، اقداماتی را انجام داد تا از ابعاد و پیامدهای بحران بر جمعیت تحت پوشش خود بکاهد.

مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ششمین گزارش سیاستی خود درخصوص بحران کرونا، واکنش سازمان تأمین اجتماعی به همه‌گیری کروناویروس در کشور را بررسی و مهم‌ترین سازکارهای تدبیرشده را در فروردین‌ماه 1399 منتشر کرد. حال، با گذشت چند ماه، این مؤسسه بر آن شده تا گزارش‌ پیشین را به‌روزرسانی کند و در راستای ارتقای شفافیت، اقدامات انجام‌شده توسط سازمان تأمین اجتماعی را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

لازم به ذکر است که این گزارش با همکاری معاونت بیمه‌ای و معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی تهیه شده است. لذا، شایسته است در اینجا از تمامی همکاران محترمی که به نحوی در نگارش این گزارش با ما همکاری داشته‌اند قدردانی کنیم.

در آخر، از خوانندگان درخواست می‌شود که نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود دربارۀ این گزارش را به آدرس ایمیل info@ssor.ir ارسال کنند. بی‌تردید، نظرات و پیشنهادات خوانندگان موجب ارتقای غنای گزارش و سبب مزید امتنان است.

چکیدۀ مدیریتی

سازمان‌های تأمین اجتماعی در راستای نقش تثبیت‌کنندگی و ضربه‌گیریِ خود، در وضعیت‌های عدم‌تعادل اقتصادی کمک می‌کنند تا تعادل مجدداً برقرار شود. این سازمان‌ها به‌منظور حمایت از نیروی کار، کارفرمایان و جامعۀ تحت پوشش خود بر یافتن راه‌های خلاقانه برای کمک به افراد آسیب‌پذیر و تسهیل دسترسی بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران به خدمات تأکید دارند. در این چهارچوب، در وضعیتی که بحران کرونا کشورهای جهان را درگیر مشکلات متعدد کرده، بار دیگر نقش و جایگاه این سازمان‌ها در تخفیف پیامدهای ناشی از بحران‌ها و کمک به ایجاد تعادل اقتصادی پررنگ شده است.

گزارش پیش‌رو، که با هدف معرفی و طبقه‌بندی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کرونا تنظیم شده است، به نقش این سازمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمۀ اجتماعی کشور، در تخفیف پیامدهای منفی ناشی از بحران کرونا اختصاص دارد. در این گزارش، در تناسب با گزارش پیشین مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در این خصوص، اقدامات سازمان در پنج گروه کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال ویروس؛ خدمت‌رسانی به بیماران کووید 19؛ حمایت از کسب‌وکارها، بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان؛ حمایت از کارگران و بیمه‌شدگان؛ و اقدامات آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در مواجهه با کرونا ارائه شده است.

در این گزارش نشان داده می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی چگونه با حداقل 40 اقدام در حوزۀ کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال ویروس؛ 21 اقدام در خدمت‌رسانی به بیماران کووید 19؛ حداقل 10 اقدام در حوزۀ حمایت از کسب‌وکارها، بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان؛ 24 اقدام در حوزۀ حمایت از کارگران و بیمه‌شدگان؛ و 12 اقدام در حوزۀ آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، تاکنون حداقل 107 اقدام مؤثر در مواجهه با کرونا به انجام رسانده است و علاوه‌براین، تعداد زیادی اقدام دیگر را برای این منظور در دستور کار خود دارد.

درنهایت تحلیل می‌شود که سازمان، گرچه با انجام اقدامات ذکرشده در کاهش ابعاد و پیامدهای بحران نقش بسزایی داشته است، خود به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد، از شرایط بحرانی کنونی آسیب می‌پذیرد. علاوه‌براین، اقدامات ذکرشده بر شدت میزان اثر طبیعی بحران بر سازمان افزوده است. این شرایط پایداری مالی سازمان را تهدید می‌کند: سازمانی که پیش‌ازاین به دلیل عدم‌وصول مطالبات به‌طور کامل، به لحاظ نقدینگی با کسری مواجه بوده است، اکنون به‌واسطۀ بحران ناشی از کرونا و اقدامات مواجهه با آن در خطر تشدید مشکلات نقدینگی قرار دارد.

ازآنجایی‌که هزینه‌های مترتب بر سازمان در اثر همه‌گیری کرونا از نوع غیرقابل‌پیش‌بینی و تاحدی هم برآمده از اقدامات و سیاست‌های دولت برای کنترل ویروس و حمایت از مشاغل و کارگران بوده است، مدیریت بحران در سازمان ازطریق ایفای نقش حمایتی توسط دولت ممکن خواهد بود؛ امری که در صدر مادۀ 1 و همچنین تبصرۀ مادۀ 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 به آن پرداخته شده و حمایت از «همۀ افراد کشور»، ازجمله بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، در برابر رویدادهایی نظیر همین بحران کرونا را بر عهدۀ دولت گذاشته است.

تبصرۀ مادۀ ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ به آن پرداخته شده و حمایت از «همۀ افراد کشور»، ازجمله بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، در برابر رویدادهایی نظیر همین بحران کرونا را بر عهدۀ دولت گذاشته است. 

تبصرۀ مادۀ 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 به آن پرداخته شده و حمایت از «همۀ افراد کشور»، ازجمله بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، در برابر رویدادهایی نظیر همین بحران کرونا را بر عهدۀ دولت گذاشته است.

مقدمه

با فراگیری کووید 19 در ایران، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اجرای طیف گسترده‌ای از اقدامات برای مواجهه با این ویروس کشنده را در دستور کار قرار دادند. دراین‌راستا، سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمۀ اجتماعی و دومین ارائه‌دهندۀ خدمت درمان در کشور، به‌سبب نقش و جایگاه مهمی که در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، چه از نظر ارائۀ خدمات درمانی و چه از نظر ایجاد امنیت درآمدی برای بیمه‌شدگان، ایفا می‌کند، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات را برای مقابله با کروناویروس جدید به اجرا گذاشت. در این گزارش، که نسخۀ روزآمدشدۀ گزارش ششم مؤسسه در این ‌خصوص است (آفریده و همکاران، 1399)، اقدامات و تمهیدات اجراشدۀ سازمان تاکنون در مواجهه با کرونا در پنج دستۀ کلی به شرح شکل 1 طبقه‌بندی و ارائه می‌شوند.

شکل 1

شکل 1. طبقه‌بندی اهم اقدامات  و تمهیدات اجراشدۀ سازمان

پس از مقدمه و در ادامۀ گزارش، فهرست اقدامات در هر دسته تشریح می‌شوند و درنهایت تحلیل و جمع‌بندی از گزارش ارائه می‌شود. شایان ذکر است برای استخراج فهرست اقدامات از گزارش‌های مختلف ستاد زندگی با کرونا و سایر گزارش‌های عملکرد سازمان تأمین اجتماعی استفاده شده است (ر.ک. به معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، 1399؛ معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی، 1399؛ سازمان تأمین اجتماعی، 1399).

1-کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال ویروس

مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و اداری ساده با استفاده از سطح پایین تکنولوژی می‌توانند برای سرعت‌بخشیدن به رسیدگی به درخواست‌ها یا پردازش مطالبات و سپس پرداخت مزایا به کار روند. لغو الزامات برای ملاقات حضوری یا تشویق افراد برای ارائۀ درخواست‌ها به‌صورت آنلاین از جملۀ این اقدامات هستند که، علاوه بر اینکه فرایند را کارآمدتر می‌کنند، پروتکل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی را نیز رعایت می‌کنند.

در این چهارچوب و در راستای پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونای کشور در خصوص ضرورت کاهش مراجعات و رفت‌وآمدها به‌منظور جلوگیری از انتقال و شیوع ویروس، مجموعه‌ای از تدابیر در سازمان تأمین اجتماعی تصویب و اجرا گردید که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. ایجاد سامانۀ غیرحضوری استعلام استحقاق درمان و حذف مراجعه به واحدهای اجرایی جهت تمدید اعتبار دفترچۀ درمانی.
 2. غیرحضوری کردن نام‌نویسی بیمه‌شدگان ازطریق کارفرما (موضوع بخشنامۀ شمارۀ 5 نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی به شمارۀ 3954/99/1000 مورخ 09/05/99).
 3. راه‌اندازی سامانۀ غیرحضوری اعلام سابقه به مؤسسات جهت بهره‌برداری الکترونیکی سازمان‌ها و نهادها.
 4. حذف اسپیرومتری و اثرانگشت در معاینات سلامت شغلی بیمه‌شدگان.
 5. توقف اخذ اثر انگشت در کلیۀ قراردادها و فرم‌های مربوط به فرایندهای ارائه خدمات به‌منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا.
 6. افزایش اعتبار پرونده‌های مکانیزۀ دارویی تا انتهای هر فصل جهت جلوگیری از رفت‌وآمد بیماران برای تمدید اعتبار پرونده.
 7. تعلیق موقت کمیته‌های بررسی مشاغل سخت‌وزیان‌آور و تدوین فرایند رسیدگی به درخواست متقاضیان در سطح شعب و ادارات کل استان‌ها با هماهنگی اداره‌کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
 8. رسیدگی به اعتراض بیمه‌شدگان در ارتباط با سوابق پرداخت حق بیمه به‌صورت غیرحضوری.
 9. مکانیزه‌سازی تقاضای عقد قرارداد از سوی پزشکان در بخش درمان غیرمستقیم.
 10. حذف مراجعۀ حضوری متقاضیانِ بهره‌مندی از مزایای مستمری بازنشستگی جهت ارائه و ثبت درخواست به واحدهای اجرایی تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1399 و تعیین تاریخ ترک کار آن‌ها به‌منزلۀ تاریخ درخواست بازنشستگی.
 11. غیرحضوری کردن درخواست بازنشستگی از ابتدای خردادماه 1399.
 12. غیرحضوری کردن فرایند پرداخت هزینۀ ازدواج
 13. غیرحضوری کردن فرایند پرداخت کمک‌هزینۀ مجلس ترحیم (کفن‌ودفن).
 14.  غیرحضوری کردن استعلام وضعیت دریافت مستمری و بیمه‌شده.
 15. غیرحضوری کردن استعلام ارتباط بیمه‌ای بیمه‌شدگان در سامانۀ خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی.
 16.  غیرحضوری کردن نام‌نویسی متمرکز افراد تبعی بیمه‌شدگان.
 17. درخواست غیرحضوری تکمیل سوابق بیمه‌شدگان پاره‌وقت.
 18. حذف مراجعۀ فرزندان اناث مستمری‌بگیران با ثبت هوشمند خاتمۀ کفالت.
 19. ابلاغ غیرحضوری احکام مطالباتی در سامانۀ اختصاصی خدمات الکترونیکی سازمان.
 20. غیرحضوری کردن انعقاد قرارداد بیمۀ اختیاری و دریافت برخط حق‌بیمۀ حرف و مشاغل آزاد.
 21. توافق غیرحضوری کارفرمایان برای ابلاغ احکام و مکاتبات الکترونیکی.
 22. ابلاغ الکترونیکی مفاصاحساب به واگذارنده و پیمانکار.
 23. مشاهدۀ غیرحضوری جزئیات محاسبات و گردش حساب بدهی.
 24. اعتراض غیرحضوری کارفرما به بدهی و تعیین و اعلام زمان رسیدگی.
 25. پرداخت غیرحضوری غرامت دستمزد ایام بیماری.
 26. حذف کاغذ از درآمد (سامانۀ مکاتبات الکترونیک).
 27.  احتساب سوابق دوران خدمت سربازی به‌صورت غیرحضوری.
 28.  اخذ الکترونیکی درخواست مفاصاحساب و صدور هوشمند و ابلاغ آن.
 29. ارتقای سامانۀ دریافت لیست و ارائۀ میزکار و امکانات کنترلی به کارفرما برای اصلاح لیست.
 30. درخواست غیرحضوری معرفی بیمه‌شدگان به کمیسیون‌های پزشکی موضوع مادۀ 9 قانون تأمین اجتماعی.
 31.  برقراری و پرداخت غیرحضوری بیمۀ بیکاری.
 32. اخذ غیرحضوری درخواست کفالت و بازرسی.
 33. ارسال بیش از 1،100،000 پیامک به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیرانی که در بازۀ زمانی 01‌‌/12‌‌/1398 لغایت 31‌‌/01‌‌/1399 اعتبار دفاتر درمانی آن‌ها به پایان رسیده بود، مبنی بر عدم‌نیاز به مراجعه به واحدهای اجرایی جهت تمدید دفترچۀ درمانی.
 34. ارسال 38,725 پیامک به کارگران ساختمانی که اعتبار کارت مهارت آن‌ها در بازۀ زمانی 01‌‌/12‌‌/1398 لغایت 31‌‌/01‌‌/1399 خاتمه یافته بود مبنی بر عدم‌نیاز به تمدید کارت مهارت فنی.
 35. ارسال 25,716 پیامک به بیمه‌شدگان خاص (صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامۀ بیمه به‌طور اختیاری، قالیبافان و غیره) مبنی بر اطلاع‌رسانی افزایش مهلت‌های مربوطه.
 36.  ایجاد ارتباط سیستمی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور حذف گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان جهت صدور و تمدید دفترچۀ فرزندان ذکور بالای 19 سال.
 37.  متمرکزنمودن سوابق پرداخت حق‌بیمۀ بیمه‌شدگان و حذف فرایند جمع‌آوری سوابق به‌منظور ممانعت از مراجعه و تردد بیمه‌شدگان به شعب سازمان.
 38. حذف کد سه رقمی مندرج در برگۀ پذیرش بیماران در هنگام مراجعه به پزشک و یا پاراکلینیک به‌منظور کاهش خط انتقال بیماری.
 39. اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتی توسط بانک رفاه کارگران در راستای کمک به کنترل شیوع کرونا.
 40. معرفی و رونمایی از خدمت جدید دستیار دیجیتالی رفاه در حوزۀ مستمری‌بگیران سازمان توسط بانک رفاه کارگران.

علاوه‎‌براین، اقدامات دیگری در این حوزه در دستور کار است که اهم آن‌ها به شرح زیر است:

 • حذف کامل دفترچۀ کاغذی درمان و استفاده از فناوری دیجیتال در این خصوص.
 • پیاده‌سازی سامانۀ غیرحضوری مدیریت بدهی.
 • هوشمندسازی لیست و امکان دریافت کلیۀ لیست‌ها به‌صورت غیرحضوری (لیست‌های معوق، متمم و بدون وجه).
 • استفاده از اطلاعات مؤدیان سازمان امور مالیاتی به‌منظور تسهیل در امر بازرسی دفاتر قانونی موضوع مادۀ 47 قانون تأمین اجتماعی و حذف پروسۀ مراجعۀ بازرسان دفاتر قانونی به کارگاه‌های مشمول.
 • پیاده‌سازی سامانۀ ثبت و ورود اطلاعات خزانه‌داری و اسناد خزانۀ اسلامی.
 • پیاده‌سازی سامانۀ متمرکز بازرسی دفاتر قانونی.
 • برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان.
 • پرداخت غیرحضوریِ حق‌بیمۀ کسری از ماه.
 • عملیاتی‌سازی سامانۀ متمرکز مستمری.
 • راه‌اندازی ارتباط برخط سازمان با سازمان‌های ثبت‌احوال؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ پلیس مهاجرت و امور هویتی ایرانیان خارج از کشور جهت بررسی وضعیت استمرار شرایط دریافت مستمری برای مستمری‌بگیران.
 • غیرحضوری کردن نام‌نویسی متمرکز کارفرمایان. 
 • غیرحضوری کردن نام‌نویسی متمرکز اتباع خارجی.
 • پیگیری در خصوص انجام معاینات پیش از استخدام به‌صورت غیرحضوری از کارفرمایان.
 • غیرحضوری کردن درخواست پذیرش کارگران ساختمانی.
 • غیرحضوری کردن درخواست بازرسی اشتغال به کار کارگران شاغل در کارهای ساختمانی.

1-حمایت از کسب‌وکارها، بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان

باتوجه‌به لزوم کاهش رفت‌وآمدها و لغو تجمعات غیرضروری برای کنترل شیوع ویروس، بسیاری از مشاغل به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. برخی از آن‌ها ناچار به تعطیل‌کردن کسب‌وکار خود شده‌اند و برخی هم به دلیل کاهش مراجعه و تقاضای خانوارها برای دریافت خدمات با رکود قابل‌توجهی مواجه شده‌اند. دراین‌راستا، سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از کسب‌وکارها و کارفرمایانی، که از این شرایط بیشترین آسیب را دیده‌اند، تمهیدات زیر را در نظر گرفته است:
 1. امهال حق‌بیمۀ سهم کارفرما (20 درصد) در اسفندماه 1398، فروردین و اردیبهشت ماه 1399 برای 14 رسته از فعالیت‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تحت تأثیر مستقیم بیماری کووید 19 قرار گرفتند، به نحوی که در این بازۀ زمانی مکلف به پرداخت حق‌بیمۀ سهم کارفرما (20درصد) نبودند، با امکان تقسیط حق‌بیمۀ دورۀ مذکور برای آن‌ها بدون اخذ جریمه، از تیرماه لغایت اسفندماه 1399.
 2. امهال حق‌بیمۀ سهم کارفرمایی آذر و دی ‌ماه سال 1399 برای 13 رشته‌فعالیت آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا با امکان پرداخت یا تعیین ترتیب پرداخت (سررسید اقساط تا پایان خردادماه 1400) حداکثر تا پایان اسفندماه 1399.
 3. حمایت از کارفرمایان و لذا اشتغال و تولید با تقسیط بدهی‌های معوقه در صورت ارائۀ درخواست.
 4. همکاری در خصوص انجام بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که به‌صورت دورکاری مشغول به فعالیت هستند.
 5. حمایت از کارفرمایان، اشتغال و تولید با تقسیط بدهی‌های معوقه در صورت ارائۀ درخواست.
 6. تعلیق موقت برگزاری جلسات کمیسیون‌های پزشکی (موضوع مادۀ 91 قانون تأمین اجتماعی) و شوراهای پزشکی تا پایان اردیبهشت‌ماه  1399.
 7. توقف انجام بازرسی از کارگاه‌ها به‌جز در موارد خاص تا پایان اردیبهشت‌ماه 1399.
 8. تمدید مهلت صدور درخواست بازرسی دفاتر و اخذ مدارک و مستندات از کارفرمایان و انجام بازرسی آخرین سال مالی به‌منظور همکاری بیشتر با بنگاه‌های اقتصادی و همسویی با سازمان امور مالیاتی.
 9. عدم‌قطعیت مطالبات سازمان ناشی از توقف و تعلیق فعالیت (تعلیق فعالیت هیئت‌های تشخیص مطالبات رسیدگی به اعتراض کارفرمایان) از اسفندماه 1398 لغایت اردیبهشت‌ماه 1399.
 10. توقف و تعلیق اقدامات مطالباتی سازمان از اسفندماه 1398 لغایت اردیبهشت‌ماه 1399.

2-حمایت از کارگران و بیمه‌شدگان  

در راستای حمایت از بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی (اعم از بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران) چند اقدام مهم در سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر انجام شد:

 1. پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کلیۀ بیمه‌شدگان مبتلا به بیماری کووید19 و احتساب دورۀ مزبور به‌عنوان سابقۀ پرداخت حق‌بیمه (برای مشاهدۀ تعداد پرداختی‌ها در این رابطه به شکل 2 رجوع شود).
 2. تسهیل در پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه‌شدگان دچار کووید 19 به شرح زیر:
 • پرداخت غرامت بدون انجام تشریفات اداری (معرفی به مراجع پزشکی و تکمیل فرم معرفی‌به‌کار توسط کارفرما)، درصورتی‌که گواهی استراحت ارائه‌شده 15 روز و کمتر باشد؛
 • پرداخت غرامت تا سقف یک ماه بدون نیاز به تأیید مراجع معتمد پزشکی سازمان، درصورتی‌که بیمه‌شده در بیمارستان بستری شده باشد.
 1. پرداخت علی‌الحساب غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری بدون نیاز به تأیید مراجع پزشکی سازمان (پزشک معتمد و شورای پزشکی) و همچنین حذف استعلام وضعیت و معرفی‌به‌کار از این فرایند.

شکل 2. مقایسۀ غرامت دستمزد ایام بیماری در  8ماهۀ 1398 و 1399

به‌غیراز فروردین و اردیبهشت 1399، در شش ماه منتهی به آبان‌ماه 1399، تعداد اسناد صادره بابت غرامت دستمزد ایام بیماری نسبت به ماه‌های مشابه در سال 1398 افزایش پیدا کرده که این افزایش تا حدود زیادی ناشی از ابتلای‌ بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان به بیماری کووید19 بوده است. احتمالاً کاهش تعداد پرداختی‌ها در دو ماه نخست سال نیز ناشی از تعطیلی‌های گستردۀ کسب‌وکارها و لذا کاهش غرامت‌های ناشی از کار بوده است.

درمجموع، در هشت‌ماهۀ نخست سال 1398، به تعداد 283,786 غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت شده بود که در مدت مشابه در سال 1399، این رقم به 342,256 افزایش یافته است. به عبارت دیگر، تعداد غرامت‌های دستمزد ایام بیماری در هشت‌ماهۀ نخست 1399 به نسبت مدت مشابه در سال گذشته 20.6 درصد رشد داشته است.

غرامت دستمزد

 

 

منبع: ادارۀ آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی (1399، دی‌ماه)

 1. تعلیق بازرسی احراز اشتغال قالیبافان، کارگران ساختمانی و سایر بیمه‌شدگان خاص تا پایان اردیبهشت‌ماه 1399.
 2. ابلاغ تجویز داروهای بیماران مزمن دارای پروندۀ مزمن به‌صورت 2 ماهه به‌جای یک ماه.
 3. تعلیق بازرسی بیمۀ بیکاری تا پایان اردیبهشت‌ماه 1399.
 4. افزایش استحقاق درمان متقاضیان دریافت بیمۀ بیکاری در دوران شیوع ویروس کرونا لغایت شهریورماه 1399.
 5. تمدید اعتبار دفترچۀ درمانی بیمه‌شدگان گروه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران لغایت آبان‌ماه 1399 و اعمال آن در سیستم استحقاق درمان.
 6. پرداخت کمک‌هزینۀ کفن‌ودفن به فوت‌شدگان ناشی از بیماری کووید19 (برای مشاهدۀ روند رشد این نوع پرداخت‌ها به شکل 3 نگاه کنید).

شکل 3. مقایسۀ کمک‌هزینۀ کفن‌ودفن در 8ماهۀ 1398 و 1399

به‌غیراز فروردین‌ماه 1399، در هفت ماه منتهی به آبان‌ماه 1399، تعداد اسناد صادره بابت کمک‌هزینۀ کفن‌ودفن نسبت به ماه‌های مشابه در سال 1398 افزایش پیدا کرده که این افزایش تا حدود زیادی ناشی از فوت‌ بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان در اثر بیماری کووید19 بوده است. درمجموع، در هشت‌ماهۀ نخست سال 1398، به تعداد 35,231 سند کمک‌هزینۀ کفن‌ودفن صادر شده بود که در مدت مشابه در سال 1399، این رقم به 43,004 افزایش یافته است. به عبارت دیگر، تعداد اسناد صادرشده بابت کمک‌هزینۀ کفن‌ودفن در هشت‌ماهۀ نخست 1399 به نسبت مدت مشابه در سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.

شکل 3

 

 

منبع: ادارۀ آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی (1399، دی‌ماه)

 1. برقراری مستمری برای بازماندگان بیمه‌شدگان فوت‌شده بر اثر بیماری کووید19.
 2. تسهیل شرایط احراز مقرری بیکاری برای افرادی که از اسفندماه 1398 تا اردیبهشت‌ماه 1399 در اثر کرونا بیکار شده بودند و لحاظ این نوع بیکاری در قالب حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 2 قانون بیمۀ بیکاری)، به‌طوری‌که بالغ‌بر 738 هزارنفر مشمول دریافت این مقرری شدند (جزئیات در جدول 2 ارائه شده است).

جدول 2. مقرری پرداختی بابت بیکاری دورۀ شیوع کرونا (اسفند 1398 لغایت اردیبهشت 1399)

ماه

تعداد کل متقاضیان (ثبت‌نام)

تعداد احرازشدگان (نفرماه)

تعداد دریافت‌کنندگان

اسفندماه 1398

373,023

252,046

236,198

فروردین‌ماه 1399

678,667

556,159

520,708

اردیبهشت‌ماه 1399

698,149

443,752

412,628

جمع

...

1,251,957

1,169,534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*تذکر: تعداد متقاضیان در هرماه عبارت است از تعداد متقاضیان ثبت‌نام‌شده در ماه قبل به‌علاوۀ تعداد متقاضیان در ماه جاری.

منبع: سازمان تأمین اجتماعی (1399، بهمن‌ماه).

 1. حذف استعلام وضعیت و معرفی به کار برای پرداخت استراحت‌های پزشکی که لیست پرداخت حق‌بیمۀ آن‌ها با مدت استراحت مطابقت دارد.
 2. تمدید اعتبار دفاتر درمانی منتهی به بهمن‌ماه 1398 کلیۀ بیمه‌شدگان تا پایان اردیبهشت‌ماه 1399 بدون توجه به تداوم پرداخت بیمه‌ای.
 3. حذف فرایند لزوم تأیید شورای پزشکی در خصوص افرادی که مهلت دفاتر درمانی آنان زودتر از موعد مقرر (4 و 6 ماهه) به اتمام رسیده است.
 4. تمدید تاریخ خروج از کفالت و اعتبار دفاتر درمانی همسران و فرزندان اناث مستمری‌بگیران به‌ترتیب به مدت سه و یک سال.
 5.  لغو فرایند معاینات پزشکی بدو بیمه‌پردازی برای متقاضیان انعقاد قرارداد بیمه با ماهیت غیراجباری ازجمله بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامۀ بیمه به‌طور اختیاری، رانندگان، و کارگران ساختمانی تا پایان اردیبهشت‌ماه 1399.
 6. تسهیل شرایط معافیت از معاینات پزشکی اولیۀ متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری (طی دستور اداری شمارۀ 1965/99/1000 مورخ 13/03/1399 ).
 7. تعلیق استعلام از سازمان پایانه‌های کشور در خصوص تمدید و یا صدور کارت هوشمند رانندگان و پذیرش تداوم بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان موردنظر تا پایان اردیبهشت‌ماه 1399.
 8. موافقت با تداوم بیمه‌پردازی و تأمین اعتبار دفاتر درمانی کارگران ساختمانی که مدت کارت مهارت فنی آنان در فواصل اسفند 1398 لغایت اردیبهشت‌ماه 1399منقضی شده بود تا خردادماه 1399.
 9. صدور پیش‌نویس حکم بازنشستگی به محض ترک کار بیمه‌شده تا زمان دریافت لیست ماهانۀ کارفرما.
 10. افزایش مهلت‌های مربوط به فرایند انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌بیمۀ بهمن‌ماه 1398بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامۀ بیمه به‌طور اختیاری، بیمه‌شدگان توافقی فعال انفرادی، خادمین ثابت مساجد، باربران، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار و غیره لغایت مردادماه 1399.
 11. تسهیل شرایط مربوط به اعتراض بیمه‌شدگان به آرای کمیسیون‌های پزشکی بدوی که پایان مهلت اعتراض آن‌ها پس از تاریخ 01‌‌‌/12‌‌‌/1398 بوده است.
 12. صدور مجوز تمدید دفاتر درمانی فرزندان ذکور بالای 19 سال تمام بر مبنای کارت دانشجویی یا برنامۀ هفتگی معتبر به‌جای گواهی اشتغال به تحصیل.
 13. تمدید مهلت ابلاغ مجدد رأی و ثبت اعتراض برای بیمه‌شدگانی که پایان مهلت اعتراضشان به رأی کمیسیون پزشکی بدوی پس از تاریخ 01‌‌/12‌‌/1398 بوده و موفق به ثبت اعتراض خود نشده بودند.
کرونا موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی و بحران کرونا بار مالی بحران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر