کد خبر: 1036351 A

محجوب:

ما طرفدار انقلاب هستیم و پای این انقلاب ایستاده‌ایم. انقلاب یعنی مبارزه علیه استبداد و ستم‌کاری. ستم و ستم‌کاری، صاحبان ثروت هستند. این مورد نکته و درسی است که انقلاب به ما آموخته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه بزرگداشت دهه فجر خانه ازسوی کارگر برگزار شد. در این لایو اینستاگرامی، علیرضا محجوب در ستایش کارگران معترض در سال‌های انقلاب گفت: جا دارد که از کارگرانی که در روزهای منتهی به انقلاب، در اعتصابات شرکت کردند یاد کنم و اعتصابات کارگری چه از پالایشگاه‌های صنعت نفت، از میادین استخراج نفت و صادرات آن شروع شده بود. غالب کارخانه‌ها و محیط‌های ما را دربرگرفت و غالب محیط‌های ما در این روزها غرق در اعتصاب و درگیری بودند.

وی افزود: موضوع بحث ما در امروز آن است که در آن روزها اعتصابات کارگری خواهان چه چیزی بودند. امر مصوب این بود که همه خواهان حضور حضرت امام در اداره کشور و انقلاب اسلامی و تحقق عدالتی بدون حاکمیت صاحبان ثروت بودند.

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: آنها خواهان این بودند که صاحبان ثروت و کارخانه‌ها بزرگ و کسانی که اسباب ظلم آنها شدند، محکوم شوند.

وی اظهار کرد: بنابراین، آنچه که امروز مجموعه کارگران مطالبه می‌شود، دنباله همین مطالبات است.

او بیان کرد: دیدگاه کارگران تفاوتی نکرده است، نسل جدید و اول و دوم و سوم ندارد. همه آنهایی که دیروز در انقلاب بوده به همراه  کسانی که چند سال پیش در انقلاب بودند همین ایده را دارند.

وی تصریح کرد: ما طرفدار انقلاب هستیم و پای این انقلاب ایستاده‌ایم. انقلاب یعنی مبارزه علیه استبداد و ستم‌کاری. ستم و ستم‌کاری، صاحبان ثروت هستند. این مورد نکته و درسی است که انقلاب به ما آموخته است که فراموش نخواهیم کرد و ده‌ها سال دیگر نیز زنده باشیم همین کار را خواهیم کرد.

محجوب گفت: از کارگران بخواهیم که صداهاشان را بلند و دست‌هاشان را بالا نگه دارند. آنچه که آن‌ها را در انقلاب پیروز کرد صدای آن‌ها و خواسته‌های به حق آنها بود. صدای آنها تا زمانی که بلند است صدای انقلاب است. پس به رسم هر می‌گویم که ساله زنده باد کارگران!

علیرضا محجوب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر