کد خبر: 1035646 A

شماره ۹۴ نشریه تازه‌های تامین اجتماعی با عنوان گذار فناوری و اثرات احتمالی آن بر برنامه‌های تامین اجتماعی منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تحول در بازار کار به دلیل گذار فناوری ممکن است به واسطه نرخ مشارکت کمتر نیروی کار، دوره‌های پرداخت حق‌بیمه کوتاه‌تر و چگالی کمتر حق‌بیمه بر طرح‌های مبتنی بر حق بیمه تأمین اجتماعی اثر گذارد، 

همچنین ممکن است برنامه‌های تور ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد چرا که مزایای مشارکتی کمتر، افزایش وابستگی به طرح‌های رفاهی را به دنبال خواهد داشت و ضروری است انطباق و همخوانی مناسب نظام‌های تامین اجتماعی و آموزشی با تغییرات فناوری مورد توجه قرار گیرد. 

در بخش‌هایی از این پژوهش آمده است: تغییرات فناوری بر بازار کار، مشاغل و بهره وری تاثیرگذار است و اثرات آن بر اساس نوع مشاغل متفاوت است. مشاغل به سه دسته تقسیم می‌شوند: معمول، غیرمعمول یدی و غیرمعمول فکری. 

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۱۸)، تا سال ۲۰۲۲ ممکن است در مجموع ۷۵ میلیون شغل در نتیجه توسعه فناوری‌های جدید جایگزین شوند، در حالی که ممکن است ۱۳۳ میلیون شغل جدید، با تلفیق فناوری‌های جدید و نیروی انسانی ایجاد شوند. این شغل‌های جدید معمولاً به مهارت‌های بالاتری نیازمند زیرا کارها پیچیده‌تر هستند. 

براساس نتایج مطالعه موسسه جهانی مکنزی (۲۰۱۶)، در کل ظهور فناوری‌های دیجیتال باعث شده تا نه تنها وظایف کارگران با مهارت کم و متوسط با استفاده از فناوری دیجیتال به صورت خودکار انجام شوند، بلکه تقاضا برای کارگران با مهارت زیاد نیز افزایش یابد. در نتیجه تغییر در مهارت‌های مورد نیاز ممکن است بر توزیع دستمزدها اثر بگذارد. بنابراین مشاغل با دستمزد کم و متوسط در معرض خطر خودکار شدن هستند و نابرابری درآمد افزایش خواهد یافت.

نشریه تازه‌های تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر