کد خبر: 1026021 A

بازنشستگان کارگری از کاهش دستمزد دریافتی در دیماه انتقاد دارند.

جمعی از بازنشستگان سخت و زیان‌آور در تماس با خبرنگار ایلنا، از کاهش دریافتی خود در دی‌ماه انتقاد کردند. یک بازنشسته در این رابطه می‌گوید: حقوق دی‌ماه من به نسبت آذر، حدود صد هزار تومان کمتر شده است.

یک بازنشسته سخت و زیان‌آور دیگر نیز از کاهش حقوق در دیماه انتقاد دارد و می‌گوید: ما فکر کردیم آنچه در آذر به حسابمان واریز شد، قرار است تداوم داشته باشد و در ماه‌های بعد نیز همان میزان دریافتی خواهیم داشت. روی این مبلغ حساب بازکرده بودیم!

انتقاد بازنشستگان در حالی تداوم دارد که پیگیری‌های خبرنگار ایلنا نشان می‌دهد؛ آنچه در آذر به حساب بازنشستگان سخت و زیان‌آور واریز شد، مابه‌التفاوت تغییر محاسبات از مردادماه (زمان شروع همسان‌سازی) تا آذر بوده است و تنها بخش کوچکی از آن افزایش مربوط به آذر است.

اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند: وقتی فرمولِ «چهار/سی ام» در آذر اصلاح شد، مابه‌التفاوت چندماه (از مرداد تا آذر) را یکجا به حساب بازنشستگان ریختند و بازنشستگان نباید فکر کنند همه این واریزی متعلق به آذر است.

برای نمونه، اگر در آذر، مبلغ صد هزار تومان فیش دریافتی یک بازنشسته سخت و زیان‌آور نسبت به ماه قبل‌تر افزایش داشته، هشتاد هزار تومانِ آن متعلق به چهارماه قبلی و فقط بیست هزار تومان مربوط به آذر بوده است که این بیست هزار تومان در دیماه هم به حساب بازنشسته واریز شده است؛ بنابراین در دی‌ماه، حقوق بازنشستگان علیرغم ادعای آن‌ها کاهش نداشته است.

همسان سازی برای بازنشستگان سخت و زیان آور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر