کد خبر: 1024557 A

در جلسه دوشنبه هفته جاری، گزارش مرکز پژوهش عالی سازمان تامین اجتماعی در کمیته دستمزد شورایعالی کار ارائه شد؛ این گزارش می گوید هنوز زیرساخت‌ها برای دستمزد منطقه‌ای فراهم نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و دوم دی ماه در جلسه کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، مرکز پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی گزارش اولیه خود را ارائه داد؛ در این گزارش تاکید شده هنوز زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست؛ این واقعیت را بارها نمایندگان کارگری شورایعالی کار اظهار داشته‌اند که برای اجرای دستمزد منطقه‌ای و مزد صنوف، نیاز به زیرساختها، مطالعات و بسترسازی است و تا زمانی که این پیش شرط‌ها فراهم نشود، نمی‌توان به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای رفت.

در عین حال، وزیر کار نیز اجرای دستمزد منطقه‌ای برای سال آینده را مردود دانست و گفت: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.

او افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست.

شریعتمداری گفت: تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.

با این حساب، مزد منطقه‌ای و مزد صنفی، فعلاً از دستور کار شورایعالی کار خارج شده است و شاید دوباره سال بعد در ماههای پایانی سال، بحث آن مجدداً داغ شود.

مزد منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر