کد خبر: 1018788 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

یک فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس دیوان عدالت اداری خواست که نظر به تکثر و تعدد آرای صادره از شعب دیوان مبنی بر ورود خواسته، از «اطاله دادرسی» در پرونده شکایت بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی بکاهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاهین نامداری (فعال حقوق بازنشستگان) از رئیس دیوان عدالت اداری خواست که نظر به تکثر و تعدد آرای صادره از شعب دیوان مبنی بر ورود خواسته به الزام سازمان تامین اجتماعی در محاسبه سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور در امر متناسب‌سازی حقوق، از «اطاله دادرسی» بکاهد و با توجه به صدور ۹ رای بر علیه سازمان تامین اجتماعی از سوی شعب دیوان عدالت اداری، نسبت به صدور «رای وحدت رویه» اقدام کند؛ چراکه تجدیدنظر خواهی سازمان «بلاوجه» و «فاقد اثر» است.

نامداری در این مورد به ایلنا، گفت: به دنبال اقدام فراقانونی سازمان تأمین اجتماعی در نفی تأثیر سنوات ارفاقی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبه متناسب‌سازی حقوق این قشر از بازنشستگان در مرداد ماه ۱۳۹۹، اقدامی عاجل از سوی گروه «بازنشستگان و اندیشه برتر» در تنظیم دادخواست و لوایح علیه سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام این سازمان به احتساب سنوات موصوف صورت پذیرفت و نمونه آن در فرمت‌های مختلف در اختیار ذینفعان قرار گرفت.

وی افزود: ذینفعان با بهره‌گیری از توصیه‌های حقوقی بدون فوت وقت نسبت به ارسال شکایات خود به دیوان عدالت اداری اقدام نمودند و پس از وصول دادخواست‌های بی‌شمار کارگران بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور به دیوان عدالت اداری به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به احتساب سنوات ارفاقی در امر متناسب‌سازی حقوق، به علت تعدد و تکثر این شکایات، پرونده‌های مربوطه به شعب مختلف بدوی ارجاع و وقت نظارت تعیین گردید.

نامداری تصریح کرد: لذا فرآیند دادرسی به تناوب در شعب مرجوع الیه در وقت مقرر آغاز و انبوهی دادنامه مبنی بر ورود خواسته صادر گردیده است. مع الوصف نظر به آنکه آرای صادره پس از مطالعه و رد لوایح دفاعیه سازمان، توسط قضات برجسته دیوان و مبتنی بر ادله محکم ابرازی شکات و موازین قانونی صادر گردیده است، سازمان هیچگونه ادعا و استدلالی که بتواند به وثاقت این آراء خدشه وارد نماید یا موجب تزلزل آن شود، در دست ندارد؛ چراکه سازمان تمام بضاعت حقوقی و استدلالات خود را در مرحله بدوی طی لوایح متعدد معمول نموده و تجدیدنظرخواهی وی بلاوجه و فاقد اثر است.

این فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، افزود: علی ایحال در این مرحله از ریاست محترم دیوان عدالت اداری استدعائاً انتظار می‌رود نظر به کثرت این قسم پرونده‌ها که از وحدت موضوع برخوردار و با سیر کند دادرسی‌ها مواجه‌اند و البته بسیاری منتهی به صدور رأی مبنی بر ورود خواسته گردیده‌اند، در راستای تکلیف و اختیار تصریح شده به ترتیب در مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ورود عالمانه نموده و با طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان و صدور رأی مقتضی، تسری به موارد و موضوعات مشابه را تقاضا نماید و بدین ترتیب از اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه در رسیدگی به این پرونده‌های متعدد و مشابه بکاهد و نتیجتاً نیل به موفقیت این بازنشستگانِ محق و ساعی را تسریع و در جشن پیروزی‌شان سهیم باشد.

مستمری بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری سنوات ارفاقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری متناسب سازی حقوق بازنشستگان متناسب سازی شاهین نامداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر