کد خبر: 1010623 A

بازنشستگان سخت و زیان‌آور می‌گویند: رای دیوان عدالت بایستی حتما برای بازنشستگان اجرایی شود.

جمعی از بازنشستگان استان‌های مختلف در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار اجرایی شدن سریع رای دیوان عدالت هستند.

بازنشستگان خراسانی می‌گویند: رای اخیر دیوان عدالت در ارتباط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سخت و زیان‌آور بایستی حتما در اسرع وقت اجرایی شود؛ براین اساس، یک سال سابقه کار سخت، باید یک سال و نیم محاسبه شود.

بازنشستگان اهوازی نیز خواستار تغییر فرمول‌های همسان‌سازی براساس رای دیوان عدالت هستند و می‌گویند: ده سال سابقه استحقاقی بازنشستگان سخت و زیان‌آور، نباید ارفاقی در نظر گرفته شود؛ قانونگزار با حساب و کتاب و براساس دلایل متقن این ده سال را در نظر گرفته بنابراین باید تامین اجتماعی به رای دیوان عدالت، تمکین نماید.

آنها از اصلاحات اجرایی شده در آذرماه، ابراز نارضایتی می‌کنند و می‌گویند: با این فرمول‌ها، در حق بازنشستگان اجحاف شده است و بایستی حتما تغییر کنند.  

 

همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر