کد خبر: 1010042 A

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، به درخواست کتبی تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری زنجان مبنی بر دائمی بودن کار کارگران فصلی، پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال در خواست تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری زنجان مبنی بر لزوم رعایت قانون در عقد قرارداد دائمی کار با کارگران فضای سبز شهرداری زنجان که ده سال با قرارداد فصلی مشغول کارند، محمدرضا یوسفی (مدیرکل کار استان زنجان) توضیحات زیر را ارائه داد:

احتراما عطف به در خواست شما مثبوت به شماره ۱۴۹۵۰ مورخ ۱۸/۹/۹۹ در خصوص انعقاد قرارداد فیمابین شهرداری زنجان و کارگران فضای سبز شهرداری به آگاهی می‌رساند؛ مستفاد از مواد ۷ و۴۱ قانون کار، قرارداد کار از لحاظ مدت زمان به قرارداد کار مدت موقت، مدت غیرموقت (دائم) و قرارداد کار انجام کار معین تقسیم می‌گردد. بنابراین در قانون کار قراردادی با نام «فصلی» وجود ندارد و صفت فصلی بودن مربوطه به نوع شغل می‌باشد که تصدی آن می‌تواند با انعقاد انواع قراردادهای ذکر شده در قانون کار میسر باشد، مراتب برای اطلاع اعلام می‌گردد.

 پیش از این نیز کارگران فضای سبز شهرداری زنجان در انتقاد به وضعیت قراردادهای استخدامی خود، نامه‌ای را خطاب به محمد شریعتمداری (وزیر کار) نوشته و درخواست استمداد کرده بودند. این کارگران سالهاست به عقد قرارداد فصلی برای کار دائمی که انجام می‌دهند، انتقاد دارند. آن‌ها می‌گویند علارغم ارائه اسناد و مدارک قانونی متعدد به شهرداری مبنی بر غیرقانونی بودن قراردادهای کارگران فضای سبز که کار دائمی انجام می‌دهند متاسفانه همچنان شهرداری زنجان با دور زدن قانون کار کارگران را از بسیاری از مزایای قانونی‌شان محروم کرده است.

WhatsApp Image 2020-12-12 at 04.21.40

کارگران فضای سبز کار دائمی کارگران شهرداری زنجان مدیر کل کار استان زنجان کار فصلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر