کد خبر: 1005607 A

جمعی از پرستاران با راه‌اندازی پویشی به ثبت اعمال پرستاران به نام پزشکان اعتراض کردند.

جمعی از فعالان صنفی پرستاران در تماس با خبرنگار ایلنا، از راه‌اندازی پویشی تا روز پرستار سال جاری که روز سی‌ام آذرماه است، خبر دادند. نام این پویش یا کمپین این است: «چرا کار پرستار به نام پزشک ثبت می‌شود؟!»

پرستاران می‌گویند: امسال با برند کردن این شعار و راه‌اندازی کمپین قصد داریم مسئولان را متوجه دشواری‌های کار پرستاری و تبعیضات بی‌شمار نماییم؛ یکی از مهمترین این تبعیضات، ثبت اعمالی که توسط پرستاران صورت می‌گیرد، به نام پزشکان است.

آنها ادامه دادند: در واقع پرستاران بسیاری از کارهای سخت درمان را انجام می‌دهند اما چون این کارها به نام پزشکان ثبت می‌شود، حق‌الزحمه این اعمال نیز به جیب پزشکان واریز می‌شود. این رویه ناعادلانه و تبعیض‌آمیز بایستی هرچه زودتر خاتمه یابد.

پرستاران می‌گویند: در روز پرستار سال جاری از مسئولان می‌خواهیم به این نقیصه به صورت جدی ورود کنند؛ هر کاری که یک پرستار انجام می‌دهد، باید دستمزد آن را خودش بگیرد؛ به نام ما و به کام دیگران نباشد!

مطالبات پرستاران روز پرستار 99
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر