سرخط خبرها:
کد خبر: 1005081 A

خدمتکارانی که در خانه‌ها در سراسر جهان خدماتی مثل آشپزی، نگهداری از کودکان ارائه می‌دهند از بسیاری از حقوق خود محروم هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از روزنامه سان، خدمتکاران سراسر جهان که در خانه‌ها کار می‌کنند از مشاغل آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند و همواره از سوی کارفرماها استثمار می‌شوند. بسیاری از زنانی که در خانه‌ها کار می‌کنند، سرپرست خانواده‌های خود هستند و برای تامین معیشت زندگی مجبور به پذیرش درخواست‌های ناحق کارفرما هستند. تبعیض، دستمزدهای ناچیز، ساعات کار طولانی، شرایط نامناسب و تعرض از مواردی است که زنان با آن روبرو می‌شوند.

دولتمردان اروپایی معتقدند تغییر وضعیت زنان خدمتکار اروپایی غیرممکن است و سال‌هاست که بر این باور خود تاکید می‌کنند. مسئولان درباره وضعیت خدمتکارانی که کار نظافت، آشپزی و مراقبت از بچه‌ها را برعهده دارند، می‌گویند: کارفرماها نمی‌تواند کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده به کارگران مزد بپردازند. خدمتکارانی که به تنهایی و جدا از هم کار می‌کنند، اجازه‌ی تشکیل اتحادیه کارگری ندارند. 

سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۱۱ مقاوله‌نامه کار خانگی را تصویب کرد. پس از تصویب این کنوانسیون، نگرش مردم درباره خدمتکاران خانگی به کلی تغییر کرد.

ایتالیا اولین کشور اروپایی بود که این کنوانسیون را پذیرفت. بر این اساس؛ کارگران و کارفرمایان در ایتالیا سازمان هایی تشکیل داده‌اند که حق مذاکره و رسیدن به توافق جمعی بر سر شرایط کار و دستمزدها را دارند.

 اتحادیه «فیل کامس» در ایتالیا، درخصوص حقوق از دست رفته خدمتکاران در خانه‌ها فعالیت می‌کند. سارا گومز مسئول روابط عمومی این اتحادیه درباره وضعیت این کارگران می‌گوید: وضعیت خدمتکاران نامساعد است و از حقوق و مزایای بسیار کمی برخوردار هستند. ما در اتحادیه می‌خواهیم صدای آنها باشیم و اعتراض آنها را به گوش مسئولان برسانیم. بسیاری از کارگران، پس از دریافت کارت عضویت خود، گریه می‌کنند. آنها احساس می‌کنند با عضویت در اتحادیه دارای شخصیت اجتماعی شده‌اند.

اگرچه این اتحادیه در ایتالیا برای بهبود وضعیت خدمتکاران تلاش کرده است ولی آنها بازهم از حقوق کمی برخوردار هستند. از این‌رو اتحادیه و کنشگران اجتماعی باید برای بهبود وضعیت خدمتکاران و رسیدن آنها به شرایط برابر با کارگران دیگر ایتالیایی، تلاش کنند. به عنوان مثال خدمتکاران خانگی در ایتالیا نمی‌توانند بیش از ۱۵ روز متوالی مرخصی استعلاجی بگیرند این در حالی است که کارگران دیگر می‌توانند تا ۴۰ روز مرخصی استعلاجی متوالی داشته باشند. اگرچه کار خدمتکاران در ایتالیا سخت و طاقت‌فرساست ولی از مرخصی استعلاجی کمتری برخوردار هستند. اگر آنها مرخصی بیشتری را درخواست کنند، بیکار خواهند شد.

بسیاری از خدمتکاران ایتالیایی، زنان مهاجری هستند که از قاره‌های آسیا و آمریکای لاتین به  اروپا مهاجرت کرده‌اند. بسیاری از آنها تحت پوشش بیمه از کارافتادگی نیستند و در دوران بازنشستگی با چالش‌های فراوانی روبرو خواهند شد. بسیاری از کارگران بیمه از کارافتادگی و بازنشستگی را مطالبه می‌کنند.

در شصت کشور جهان خدمتکاران خانگی حق دارند حداقل دستمزد را دریافت کنند. در چند سال گذشته بیشتر کشورها برای خدمتکاران خانگی حداقل دستمزد تعیین کرده‌اند، گرچه در بعضی از این کشورها این دستمزد کمتر از دستمزدی است که کارگران دیگر دریافت می‌کنند.

زنان خدمتکار در ایتالیا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر