کد خبر: 1001681 A

حسین حبیبی:

امروز ما شاهد میلیون‌ها کارگری هستیم که در شرایط کرونا بیکار شده‌اند و این کارگران نیازمند بهره‌گیری از بیمه بیکاری هستند

یک فعال جامعه کارگری معتقد است که دولت و وزارت کار باید هر کارگری را که بیکار شده است و همچنین تمام کارگران فاقد بیمه را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار) گفت: «امروز ما شاهد میلیون‌ها کارگری هستیم که در شرایط کرونا بیکار شده‌اند و این کارگران نیازمند بهره‌گیری از بیمه بیکاری هستند.»

حبیبی با تاکید بر اینکه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، همه کارگران به خاطر بیکاری تحت هر شرایطی، باید از پوشش بیمه بیکاری دولت برخوردار شوند، افزود: «نه تنها قانون اساسی بلکه طبق اصل ۱۴۸ قانون کار و نیز مواد ۳۶ و ۳۹ و ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی، باید توسط دولت مشمول بیمه بیکاری شوند و اهمیت این موضوع در دوره کرونا دوچندان است.»

حبیبی در پایان درباره شرایط احراز برخورداری از بیمه بیکاری گفت: «طبق قوانین، برخورداری از بیمه بیکاری مشمول همه کارگران، اعم از دارای قرارداد و فاقد قرارداد باید باشد. وزارت کار می‌تواند احراز کند که بیکاری کارگران، ارادی است یا غیرارادی. بنابراین احراز شرایط برخورداری از بیمه بیکاری، در زمره وظایف سازمان تامین اجتماعی نیست. این سازمان فقط باید به محض احراز شرایط از سوی دولت و وزارت کار، مستمری بیمه بیکاری کارگران پرداخت کند. سازمان تامین اجتماعی حق احراز ندارد و فقط باید مستمری‌های بیکاری را بپردازد.»

سازمان تامین اجتماعی کارگری کرونا بیمه بیکاری وزارت تعاون ،‌ کار و رفاه اجتماعی کارگران قرار داد موقت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر